Powiat z budżetem na 2024 rok

0
263

Powiat Olsztyński uchwalił budżet na 2024 rok. Za jego przyjęciem głosowało 19 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 2 było nieobecnych, nikt nie był przeciwny.

To budżet, który opiera się na inwestycji w młodych mieszkańców, żeby zostali w naszym powiecie, żeby mieli tu perspektywę nauki w dobrych szkołach, dostęp do dobrej opieki medycznej, do kultury i nowoczesnej bazy sportowej. Mam nadzieję, że budżet zrealizujemy w 100%, a może i w większym stopniu, bo liczę na to, że w ciągu roku pojawią się kolejne środki i możliwości realizacji dodatkowych inwestycji mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Dochody Powiatu w 2024 roku mają wynieść ponad 194 mln zł. Wydatki ogółem – ponad 224 mln zł, w tym majątkowe, czyli inwestycyjne 37 mln zł. Deficyt wynosi niecałe 30 mln zł i ma zostać pokryty z wolnych środków, kredytu oraz rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na pomoc społeczną, transport i sprawy oświatowe. Wśród najważniejszych inwestycji, które Powiat chce zrealizować w 2024 roku jako zadania jedno- lub wieloroczne, są rewaloryzacja dawnej synagogi w Barczewie, modernizacja szpitali w Biskupcu i Dobrym Mieście, budowa strzelnicy w Purdzie, Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu, Centrum Sportu i Zdrowia w Olsztynku oraz budowa kompleksu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Ponad 25,6 mln zł samorządowcy przeznaczyli na inwestycje drogowe. Wśród nich znalazły się: budowa lub przebudowa 33 przejść dla pieszych, droga gminna Wójtówko – Modliny, droga gminna w m. Franknowo, droga 1401N  Skolity-Gołogóra, droga 1463N Klebark Wielki – Klewki, droga 1509N Borki Wielkie – Kobułty, droga 1465N m. Kaplityny, droga 1372N w m. Rusi, droga 1203N m. Jonkowo – granica powiatu, droga 1441N Wymój – Pluski.

W trakcie dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową oraz budżetem na 2024 rok radni opozycji podkreślali konieczność inwestowania przede wszystkim w drogi. Refleksją na temat planowanego budżetu Powiatu podzielił się także Andrzej Maciejewski, burmistrz Barczewa, który jako gość przysłuchiwał się obradom Rady Powiatu. – Nie tylko drogami żyjemy. Potrzebujemy także kultury, sportu, rozrywki i miejsc zielonych. Patrzmy nie tylko na infrastrukturę drogową, ale też na kulturę wysoką – mówił burmistrz Maciejewski, podkreślając dobrą współpracę z samorządem powiatowym.

Budżet Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok został przyjęty przy pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rachunkowej na temat projektu budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Źródło: powiat olsztyński

BRAK KOMENTARZY