Porozumienie w sprawie współdziałania na lotnisku

0
1272

5 lipca w Komendzie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem W-MOSG płk SG Tomaszem Semeniuk i Prezesem Zarządu Warmia i Mazury, spółki zarządzającej lotniskiem w Szymanach, panem Leszkiem Krawczykiem.

Porozumienie określa zakres i zasady współpracy Zarządzającego Lotniskiem i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i ochrony granicy państwowej. Współpraca stron polegać będzie m.in. na: wymianie informacji i doświadczeń mających znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa, realizacji wspólnych zadań, doskonalenia procedur i przedsięwzięć szkoleniowych, a także organizowaniu wspólnych patroli na terenie Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury.

Od 20 stycznia br. Placówka Straży Granicznej w Olsztynie obsługuje Port Lotniczy Olsztyn – Mazury  z dodatkowym lotniczym przejściem granicznym „MAZURY”. Jest to jedyny port lotniczy w województwie warmińsko-mazurskim, zajmuje około 322 hektary. Terminal przeznaczony jest do obsługi ruchu pasażerskiego na kierunkach krajowych, międzynarodowych oraz połączeń czarterowych. Od początku roku port obsłużył ponad 10 000 pasażerów.

BRAK KOMENTARZY