Podsumowanie rekrutacji śródrocznej na UWM

0
410
UWM przed budynkiem Rektoratu

Informatyka, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika oraz biotechnologia – to kierunki studiów, które najczęściej wybierali absolwenci studiów inżynierskich w rekrutacji śródrocznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zakończyła się internetowa rejestracja kandydatów.

W rekrutacji śródrocznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kandydaci mieli do wyboru 23 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych oraz 5 na studiach niestacjonarnych.

Prorektor ds. studenckich UWM, prof. Sławomir Przybyliński: – Oferta, którą przygotowaliśmy znalazła uznanie u blisko 600 osób.  Można powiedzieć, że to udana rekrutacja. Jako uczelnia jesteśmy oczywiście przygotowani na przyjęcie większej liczby kandydatów. Ale jest nawet delikatnie lepiej niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o studia stacjonarne największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: informatyka, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika oraz biotechnologia. Natomiast na studiach niestacjonarnych przodują budownictwo i zootechnika.

Kanclerz UWM dodaje, że dwa kierunki anglojęzyczne, które były  w ofercie – inżynieria środowiska na Wydziale Geoinżynierii oraz technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Nauki o Żywności – cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego UWM “uruchomia je do realizacji.”

BRAK KOMENTARZY