Pięć ofert w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 51

0
718

Poznaliśmy oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 51 na odcinku Smolajny – Kosyń. 

Zamiar wykonania zadania zgłosiło pięciu wykonawców. Najniższą cenę – 20 mln zł zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego, najwyższą – 39,9 mln zł, firma Altor z Mińska Mazowieckiego. – Budżet, jaki przeznaczyliśmy na realizację tego zadania, to 30 079 315,07 zł – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę planujemy podpisać w ciągu dwóch miesięcy.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i poprawa geometrii drogi. Dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego poprawi się również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Nawierzchnia drogi o długości około 2,2 km zostanie wzmocniona do nośności 11,5 tony na oś. Na tym odcinku zostaną zlikwidowane nienormatywne zakręty, powstanie kładka dla pieszych nad Łyną oraz oświetlenie drogi. Przebudowane zostaną zjazdy i odwodnienie. Przebudowa odcinka DK51 Smolajny – Kosyń to kolejny etap modernizacji tej drogi. Zadanie dowiązuje się do budowanej obecnie obwodnicy Smolajn, która powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

BRAK KOMENTARZY