Otwarte muzea na Warmii i Mazurach

0
463
Dyrektor Piotr Żuchowski i marszałek Gustaw Marek Brzezin

Początek lutego 2021 roku to historyczna data w działalności muzeów na Warmii i Mazurach, a w szczególności najważniejszej takiej placówki w regionie – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Instytucje muzealne regionu otworzyły właśnie podwoje dla zwiedzających po czasie lockdownu, a placówka w Olsztynie oddała do użytku świeżo wyremontowana bramę.

Od czasów Mistrza Hieronima Skurpskiego, pierwszego powojennego dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego współorganizatora, nie zamykaliśmy się na zwiedzającychmówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Nie zamykaliśmy naszych instytucji kultury ani żadnych innych. Mamy nadzieję, że lockdown już nas do tego więcej nie zmusi i szybko przejdzie do roli historycznego epizodu. Poza dniami pracy organizacyjnej czy też niezbędnych remontów podwoje zabytków były otwarte dla mieszkańców i dla gości, licznie odwiedzających region.

Zadaniem muzeów jest nie tylko gromadzenie zabytków i pamiątek, ale udostępnianie ich zwiedzającymmówi Piotr Żuchowski, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zapewniam państwa, że w naszych instytucjach zwiedzanie jest zorganizowane w bezpieczny dla zdrowia sposób. Od czasów wybuchu pandemii nie zachorował żaden z naszych pracowników, nie mamy też żadnych sygnałów o zarażeniach wśród zwiedzających.

W czasie zamknięcia udało się zrealizować prace naprawcze dachu skrzydła południowo-wschodniego zamku, zachodniego muru kurtynowego na dziedzińcu i remont przejazdu bramnego. Prace sfinansował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Jako samorząd województwa, jesteśmy odpowiedzialni za pracę organizacyjną naszych muzeów: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego filii, Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarkudodaje marszałek Brzezin.Na szeroko rozumianą kulturę przeznaczyliśmy w tegorocznym budżecie ponad 80 mln zł, zwiększyliśmy też pulę środków na ochronę zabytków. Wierzę, że po okresie spowolnienia i społecznej izolacji z tym większą radością spotkacie się Państwo w naszych zabytkowych przestrzeniach, z artefaktami, pamiątkami, dziełami mistrzów i w towarzystwie dobrze przygotowanych do tej wędrówki przewodników.

BRAK KOMENTARZY