Ostatni miesiąc na złożenie deklaracji. Posypią się kary

0
588

Zaledwie 1/3 osób i podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania zajmowanego budynku, wywiązała się z ustawowego obowiązku.  Pozostali właściciele i zarządcy budynków mają czas na zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do końca czerwca.

W Olsztynie jest ponad 13 tysięcy punktów adresowych, dla których powinna zostać złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła lub spalania paliw. Tymczasem z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB na razie wywiązało się ponad 3,5 tysiąca właścicieli i zarządców nieruchomości. Podobnie wygląda sytuacja w całym kraju.

Tymczasem, jak przypomina ustawodawca – dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe. A za nie wywiązanie się z tej powinności trzeba liczyć się z karą grzywny, co wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku obowiązek złożenia deklaracji należy dopełnić do końca czerwca 2022 roku. Nowsze, instalowane po 1 lipca 2021 roku, muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni.

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. Natomiast w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych powinien to zrobić zarządca, np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa. Zdarza się, że poza głównym źródłem ogrzewania budynku, jak choćby przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, mieszkańcy korzystają z dodatkowych, indywidualnych źródeł.

Przypomnijmy – jednym z najważniejszych celów uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju. Dzięki bazie będzie znana dokładna liczba źródeł ogrzewania oraz ich rodzaj.

BRAK KOMENTARZY