Olsztyński instytut PAN liderem w Polsce

0
236

Znane są wyniki kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN uzyskał najwyższą pozycję (kategoria A+) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz bardzo dobrą (kategoria A) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Olsztyński instytut znalazł się w gronie sześciu proc. najwybitniejszych ośrodków badawczych w kraju, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a osiągnięcia badawcze porównywalne są z wiodącymi europejskimi jednostkami naukowymi. Ocenie poddano 1145 jednostek z całego kraju.

Oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Kryteria oceny objęły trzy kluczowe obszary: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Na podstawie ocen przyznanych za poszczególne kryteria jednostkom przyznane zostały kategorie naukowe w danej dyscyplinie nauki: A+, A, B+, B lub C. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich w poszczególnych dyscyplinach i kwota subwencji, czyli środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną.

– Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku, zwłaszcza z faktu, że przyznanie nam kategorii A+ było rezultatem dwóch pozytywnych ocen eksperckich – mówi dyrektor Instytutu  prof. Mariusz Piskuła. – Jest też dowodem na to, że można prowadzić najwyższej jakości badania w mniejszych ośrodkach naukowych, do jakich bez wątpienia należy Olsztyn. Znalezienie się Instytutu w elitarnym gronie czołowych jednostek naukowych kraju to uhonorowanie ostatnich 5 lat naszej intensywnej pracy, za którą dziękuję wszystkim pracownikom, którzy z oddaniem pracowali na sukces swoich dyscyplin.

BRAK KOMENTARZY