Olsztyn wśród zrównoważonych miast

0
1443
ratusz

Za nami kolejna edycja projektu Europolis. Poza prezentacją rankingu, w Warszawie dyskutowano o problematyce zrównoważonych miast.

Gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka są czterema wymiarami zrównoważonego rozwoju. To one decydują o jakości życia. I właśnie te obszary obejmuje zestawienie, które zostało ogłoszone  (3 czerwca) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Do obliczenia wskaźnika zrównoważonych miast użyliśmy 71 wskaźników z baz danych GUS, UKE, MojaPolis.org, PKW, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji,Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i z serwisu Facebookzaznaczają autorzy raportu. – Wszystkie wskaźniki liczono jako średnia dla lat 2012-2014 po to, by zrównoważyć zmiany wynikające z małych liczebności i skoku pewnych wartości z roku na rok.

Olsztyn sklasyfikowany został na 16. miejscu. Tuż przed naszym miastem znalazły się Toruń i Zamość, natomiast za stolicą Warmii i Mazur m.in. Białystok i Katowice. Olsztyn dostał 466,2 na 1000 punktów. Najlepsza w zestawieniu Warszawa zgromadziła 534,2 pkt.

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas jedynie pustym hasłemmówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Stąd szereg podejmowanych przez nas działań. Wśród nich przywrócenie po pół wieku tramwajów oraz działania na rzecz wprowadzenia w mieście strefy “Tempo 30”. Poza tym przygotowujemy kolejne kilometry ścieżek rowerowych. Nie zapominamy o przedsiębiorczości, stąd wytyczenie specjalnych stref nad jez. Ukiel oraz uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego. Liczę, że zakończone w 2015 roku duże inwestycje wywindują nasze miasto w podobnych zestawieniach.

Ranking na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera jest przygotowywany przez Politykę INSIGHT. Został ogłoszony przy okazji kolejnej odsłony projektu Europolis. Uczestnicy tegorocznej odsłony dyskutowali np. o tym, jak pogodzić zrównoważony rozwój z nowoczesnością miast oraz o energii w budowaniu zrównoważonych miast.

Prezydent Olsztyna wraz z włodarzami m.in. Gdańska, Poznania, Bydgoszczy, Tychów opowiadali o swoich miastach. Prezentowali przykłady działań podejmowanych w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz zastanawiali się nad wyzwaniami.

Projekt Europolis jest organizowany od 2013 roku. To spotkania samorządowców, polityków i biznesmenów, podczas których prowadzone są rozmowy o wyzwaniach stojących przed europejskimi miastami. Każdego roku co innego jest tematem przewodnim.

W 2013 roku uczestnicy spotkania zastanawiali się, czym jest inteligentne miasto z perspektywy władz. W kolejnym tematem była polityka klimatyczna oraz niskoemisyjne rozwiązania w miastach.

Rok temu projekt był poświęcony idei miast uczących się. Wówczas w specjalnie przygotowanym rankingu Olsztyn został sklasyfikowany na 14. miejscu spośród 66 biorących udział miast na prawach powiatu.

BRAK KOMENTARZY