Nowy rok kulturalny z nagrodami

0
420

Wydarzenie rozpoczęło się wernisażem wystawy „Zakulisowo Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy”, poświęconej jego 5-leciu. Przez ten czas fundusz pomógł w realizacji wielu nagrodzonych produkcji filmowych, w tym niezwykłej „Cichej nocy” Piotra Domalewskiego.

Od roku 2017 samorząd województwa poprzez Regionalny Fundusz Filmowy dofinansował produkcję dziesięć filmów fabularnych, piętnaście dokumentalnych i trzy animacje. Przeznaczono na ten cel 4,3 mln zł. Na wystawie znalazły się pamiątki i dokumentacja z tego okresu.

Jak co roku podczas inauguracji poznaliśmy laureata Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. To nagroda za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych. W tym roku to odznaczenie dostał dr hab. Ryszard Tomkiewicz, historyk, autor 150 publikacji, w tym sześciu monografii, członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, redaktor „Komunikatów Warmińsko-Mazurskich”. Laudację wygłosił prof. Stanisław Achremczyk.

Poznaliśmy też laureatów odznaczeń „Medal Zasłużony Kulturze Gloria ARTIS” oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Na wniosek marszałka Gustawa Marka Brzezina  Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. dr hab. Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria ARTIS” dr Iwonie Marii Bolińskiej-Walendzik, Ewie Zdrojkowskiej-Ogrodowczyk i Krzysztofowi Szatrawskiemu, a odznakę  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Marii Dzieciątek.

Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, otrzymują:

Nagrody indywidualne:
1.    Elżbieta Kasznia,
2.    Ewa Zdrojkowska-Ogrodowczyk,
3.    Elżbieta Fabisiak,
4.    Elżbieta Mierzyńska,
5.    Agata Wilińska,
6.    Wojciech Altmajer,
7.    Grzegorz Piotrowski,
8.    ks. Witold Twardzik,
9.    Andrzej Waszczuk,
10.    Jan Połowianiuk,
11.    Paweł Bukowski,
12.    Krzysztof Dąbkowski,
13.    Wojciech Zenderowski.

Nagrody  zbiorowe Marszałka w Dziedzinie Kultury:
1.    Elbląskie Towarzystwo Kulturalne,
2.    Olsztyński Chór kameralny „Collegium Musicum”,
3.    Chór „Moderato”.

BRAK KOMENTARZY