Nowi kandydaci na burmistrza OIsztynka

0
554

Kilka komitetów zarejestrowało się do wyborów na burmistrza Olsztynka. Znana jest data wyborów.
Do 9 czerwca mogły rejestrować się komitety wyborcze, które zgłoszą następnie kandydatów na burmistrza Olsztynka. Są to wybory przedterminowe, ze względu na śmierć urzędującego dotychczas Mirosława Stegienki.
Zarejestrowało się sześć komitetów. Są to: komitet wyborczy wyborców Jerzego Tytza, KWW Krzysztofa Wieczorka, KWW Mateusza Pawlukiewicza, KWW Roberta Waraksy, KWW Przyszłość, oraz Wspólna Gmina Bezpieczna Kontynuacja. W tym ostatnim przypadku kandydatem komitetu ma być obecny komisarz wskazany przez PiS, czyli Tomasz Starowieyski. Wybory na burmistrza są zaplanowane na 24 lipca. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, to po dwóch tygodniach przeprowadzona zostanie druga i decydująca.
Poprzedni burmistrz OIsztynka zmarł na początku maja. W latach 2002-2010 pełnił funkcję burmistrza miasta Olsztynek .Zasiadał w radzie powiatu olsztyńskiego. W 2018 r. został ponownie wybrany na stanowisko burmistrza Olsztynka. Mirosław Stegienko zmarł nagle. Miał 68 lat. Mirosław

BRAK KOMENTARZY