Nowe skarby w “warmińskiej Wenecji”

0
288

Archeolodzy chwalą się swoimi odkryciami pod Barczewem. Skarby z XIV wieku.

Grupa archeologów kierowana przez dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego pozyskała dofinansowanie grantu badawczego “Barczewko – warmińskie Pompeje”. Prace prowadzone są od kilku lat.

Nowe odkrycia
Do tej pory każdy sezon archeologiczny oznaczał kolejne sensacyjne odkrycia. Tak jest i teraz. Teren wykopalisk wizytowali przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków.
– Archeolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie prowadzonych badań odkryli w jednej z piwnic monety używane na Warmii w XIV wieku – informują wojewódzkie służby konserwatorskie.
Dodają, że inne ustalenia związane z wykopaliskami potwierdziły, że ośrodek ten założono na prawie chełmińskim.

Próba budowy zamku
– Dotychczas rozpoznano relikty rynku i zabudowy przyrynkowej, zabudowy gospodarczej na jej zapleczu i ustalono lokalizację cmentarza – dodają olsztyńscy konserwatorzy.
Wśród tegorocznych odkryć są również cenne militaria. W jednej z piwniczek odkryto głowicę miecza, czyli zakończenie rękojeści stanowiącej przeciw wagę dla tzw. głowni.
Wykopaliska prowadzone są w miejscu, w którym w trakcie kolonizacji części Dominium Warmińskiego na początku XIV wieku podjęto próbę budowy zamku i miasta Wartberg. Znajdowało się ono pomiędzy jeziorami Wadąg i rzeką Orzechówka. To około 5 kilometrów od dzisiejszego Barczewa.
Krystyna Kowalska

BRAK KOMENTARZY