Nowa atrakcja w regionie. Park w Ornecie z unijnym dofinansowaniem

0
839

Przedmiotem projektu było m.in. zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego zielenią – wykonanie agory przyrodniczej z miejscami do siedzenia i sceną.

Dochodziło do tego wykonanie hoteli dla zapylaczy, ogrodu z rzeźbą, ścieżki edukacyjnej. W parku powstały dwa place zabaw oraz siłownia, dwie pergole, drewniane podesty widokowe z ławkami i podjazdami dla niepełnosprawnych, ławki wzdłuż ciągów pieszych, kosze na śmieci, dwa parkingów dla rowerów, oświetlenia latarniami solarnymi led wraz z kamerami do monitoringu oraz dziesięć tablic dydaktycznoinformacyjnych (wyposażonych w kody QR, które odsyłają do ciekawych informacji nt. projektu i obszaru – dotyczących m.in. cech typowych flory i fauny ), schodów terenowych, kładek nad ciekiem, i in. Przewidziano również rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz nietoperzy.

Teren od strony ul. Wodnej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosił ponad 2,7 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to unijne dofinansowanie (Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej). Park został właśnie uroczyście otwarty.

BRAK KOMENTARZY