Mimo pandemii rosną pensje w samorządach

0
365
Pieniądze

Pomimo pandemii przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządowej w 2020 r. wzrosło o 250 zł przekraczając 5,5 tys. zł brutto – wynika z danych GUS. W samorządach nastąpił jednak niewielki spadek zatrudnienia.

Przeciętne wynagrodzenie w naczelnych i centralnych organach administracji (m.in. ministerstwach) wyniosło w 2020 r. 7290,92 zł (w 2019 r. – 6730,42 zł).
Rekordowe wśród wyodrębnionych sektorów administracji publicznej były płace w samorządowych kolegiach odwoławczych – przeciętnie 7924,64 (w 2019 r. – 7318,8 zł).

Urzędnicy powiatowi wynagradzani najsłabiej
Z danych GUS wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło 6179,26 zł (w 2019 r. – 6093,54 zł).
Najniższe wynagrodzenia w administracji samorządowej otrzymują pracownicy starostw powiatowych. Ich przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło 5094,11 zł (w 2019 r. – 4757,88 zł).

Zatrudnienie w samorządach w górę
Na koniec 2020 r. przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło 430,3 tys. osób, a więc nastąpił nieznaczny spadek w porównaniu do roku 2019, kiedy to przeciętne zatrudnienie wyniosło 431,8 tys. osób.
W ubiegłym roku przeciętne zatrudnienie w administracji samorządowej wyniosło 252,4 tys. osób (w 2019 r. – 254,6 tys.). Oznacza to spadek zatrudnienia w samorządach o ponad 2 tys. osób.Dokładnie 5505,4 zł brutto wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego – podał Główny Urząd Statystyczny. To o 250,75 zł brutto więcej niż w 2019 r. (5254,65 zł brutto) i o 487,27 zł brutto więcej niż rok wcześniej kiedy średnia pensja w samorządach była na poziomie 5018,13 zł brutto. Warto zaznaczyć, że dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, wliczając do tej sumy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastki).
Na tle innych działów administracji publicznej zarobki samorządowców wypadają słabo. Dla porównania w ubiegłym, pandemicznym roku, przeciętne wynagrodzenie w całej administracji publicznej wyniosło 6107,96 zł (w 2019 r. – 5732,85 zł).

ŹRÓDŁO: PAP

BRAK KOMENTARZY