Miliony złotych na rozwój Kanału Elbląskiego

0
405

Miliony złotych na rozwój Kanału Elbląskiego. Umowa podpisana.

Samorząd województwa podpisał umowę z samorządami ze Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

– Kanał Elbląski to swoisty kręgosłup geograficzny trzeciej ważnej krainy naszego województwa – Powiśla – stwierdził marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Jednocześnie jest chlubą całego regionu, ma dziś renomę architektonicznego i technicznego unikatu o światowej skali. Ta prawdziwa perła regionu warmińsko-mazurskiego może się stać przysłowiową żyłą złota dla terenów znajdujących się w jego sąsiedztwie, dlatego z satysfakcją obserwuję wszelkie formy aktywności, które dzieją się na jego szlaku i na terenach przyległych.Od 2011 r.

Kanał Elbląski ma status Pomnika Historii. Obecnie prowadzone są starania o wpis UNESCO.

Podpisana właśnie umowa zakłada realizację czterech zamierzeń. Łączna wartość środków, które przeznaczone zostaną na ich wykonanie sięga około 95 mln euro, czyli ponad 430 mln zł. Blisko 89 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty te obejmują:

  • modernizację systemu Kanału Elbląskiego poprzez inwestycje w urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą w celu zmniejszenia skutków takich zjawisk związanych ze zmianami klimatu jak ulewne deszcze, podtopienia, susze.
  •  inwestycje w infrastrukturę dla ruchu turystycznego na Kanale, które ograniczą stopień zanieczyszczenia wód i ochronią jego strefę przybrzeżną. Będą one polegały na rozbudowie miejsc cumowniczych dla żeglarzy, organizacji nabrzeży, stworzeniu atrakcyjnych miejsc do rekreacji nad wodą.
  • utworzenie spójnej sieci tras rowerowych połączonych z trasą Green Velo
  • w oparciu o już istniejące szlaki i atrakcje turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego, która przysłuży się do tworzenia produktowej oferty turystycznej
  • rozwój i poprawę dostępności do tematycznego Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Szlak tworzą 23 obiekty w tym m.in.: pochylnie, śluzy, muzea, przystanie. Projekt polega na zaadaptowaniu tych obiektów na cele turystyczne i edukacyjne, ich jednolitym oznakowaniu a także zastosowaniu cyfrowych metod interpretacji i upowszechniania dziedzictwa Kanału.

BRAK KOMENTARZY