Koniec kadencji prezes Sądu Okręgowego

0
574

Z dniem 19 czerwca 2022 r. dobiega końca kadencja prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Danuty Hryniewicz. Nowego prezesa powoła Minister Sprawiedliwości.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się spotkanie, w trakcie którego kierująca od sześciu lat Sądem Okręgowym sędzia Danuta Hryniewicz uroczyście pożegnała się z pracownikami. – Dziękuję przede wszystkim za to, że z szacunkiem podchodziliście do wszystkich spraw, z którymi przyszło Wam się mierzyć, ponieważ za tymi sprawami zawsze stały ludzkie dramaty i ludzkie potrzeby – mówiła Danuta Hryniewicz. –Tego typu postawa pozwala realizować misję, do jakiej zostały powołane sądy. W szczególności jest to misja, która polega na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, rozumianym przede wszystkim jako rozwiązywanie ludzkich sporów.

Kadencja prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie kończy się z dniem 19 czerwca 2022 r. Sędzia Danuta Hryniewicz swoją karierę zawodową rozpoczęła w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, a następnie, po 3 latach, została Sędzią Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie (obecnie Sądu Okręgowego w Olsztynie). Aktualnie Danuta Hryniewicz pełni urząd sędziego w VIII Wydziale Wizytacyjnym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a wcześniej orzekała m. in. w VII Wydziale Karnym Odwoławczym tegoż Sądu. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych nowego prezesa sądu okręgowego powoła Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego.

BRAK KOMENTARZY