“Kawalerowie Białej Wstążki” z odznaczeniami

0
499

W Auli Widowiskowo-Konferencyjnej w Olsztynie odbyło się spotkanie, w trakcie którego wręczono tytuły “Kawalerowie Białej Wstążki”.

Konferencję rozpoczął wicemarszałek województwa Miron Sycz, który przypomniał podstawowe założenia  kampanii „Biała Wstążka” oraz jej podstawowy cel. Jest to zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy stosowanej wobec kobiet.

Za istotne uznał kształtowanie postaw krytycznych oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, nie tylko systemowych, ale i społecznych wobec tego zjawiska.

Przedstawiając dane dotyczące zjawiska przemocy wobec kobiet w naszym województwie zaznaczył, że ważnym jest żebyśmy symbol wspólnoty – białą wstążkę, nosili również w sercu, a ideę realizowali każdego dnia.

-Niech to będzie znak jedności i solidarności ze wszystkimi kobietami, które kiedykolwiek doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn. A takimi działaniami, jak nasza konferencja chcemy otwierać oczy na problem, który nie jest domeną konkretnej grupy społecznej, gdyż może dotyczyć każdego z nas w różnych środowiskach. Nasze zaangażowanie to również edukacja i pokazanie, że na przemoc wobec kobiet nigdy nie będzie zgody stwierdził wicemarszałek Sycz. 

Następnie Miron Sycz wraz z Moniką Kocimską-Warczak (zastępczynią dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) przyznali odznaczenia „Kawalera Białej Wstążki”. Co roku wyróżnia się mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy szczególnie wspierali kobiety dotknięte przemocą i reagowali na zjawiska agresji.

KAWALER BIAŁEJ WSTĄŻKI 2023:

– asp. szt. Artur Bajorek – jest funkcjonariuszem pełniącym służbę w Zespole Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W policji służy od 19 lat. Doświadczenie zawodowe oparte jest o profesje zarówno w służbach prewencyjnych jak i kryminalnych, w trakcie których angażował się w pomoc dla osób pokrzywdzonych i w sposób przydatny przekłada swoje doświadczenie zawodowe.

– Marek Duchowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Toruń. Od wielu lat związany zawodowo z Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie – wydziałem Urzędu Miasta Iławy.

Początkowo jako wolontariusz udzielał porad osobom z rodzin z problemem przemocy, z problemem uzależnień. Od 2016 roku członek Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie. Od 2019 roku wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach działalności Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

– Tomasz Podsiadło – od 1999 roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  w Olsztynie oraz w zakresie mediacji i negocjacji na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Do głównych zasług w obszarze przeciwdziałania przemocy należy utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu ostródzkiego lokalnego punktu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (wieloletnia współpraca z Ośrodkiem dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu) oraz prowadzenie w powiecie ostródzkim oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

BRAK KOMENTARZY