Już prawie 3,9 mld zł zalegają gminom lokatorzy mieszkań komunalnych

0
257

Prawie 9,8 tys. zł wyniosło przeciętne zadłużenie w mieszkaniach komunalnych, których lokatorzy zalegali z opłatami – wynika z danych GUS. Łączna kwota zaległości w przypadku mieszkań gminnych wyniosła na koniec 2020 r. prawie 3,9 mld zł.

Z najnowszego raportu GUS na temat gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej wynika, że na koniec 2020 roku co czwarty (26, 1 proc.) lokator liczącego ok. 7,8 mln zasobów mieszkaniowych (łącznie z mieszkaniami stanowiącymi odrębną własność, a zarządzanymi nadal przez spółdzielnie mieszkaniowe) zalegał z opłatami za mieszkanie.

Łączna kwota zaległości od początku ich powstania (wraz z odsetkami) z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła prawie 6,3 mld zł.

Z danych GUS wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości mieli lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin – 61,3 proc. Łączna kwota zaległości w przypadku mieszkań komunalnych wyniosła na koniec 2020 r. prawie 3,9 mld zł.

Najwyższe zaległości w przeliczeniu na mieszkanie w mieszkaniach, których lokatorzy zalegają z opłatami, odnotowano w przypadku mieszkań należących do zasobów zakładów pracy – 13,8 tys. zł oraz mieszkań z zasobów gmin – 9,8 tys. zł. Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za jedno mieszkanie przypadły na zasoby należące do spółdzielni mieszkaniowych – 1,2 tys. zł i zasoby osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi – 1,4 tys. zł.

W 2020 r. na 14 tys. postępowań eksmisyjnych toczących się w sądzie, najwięcej bo aż 73 proc. dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne. W dalszej kolejności były to postępowania wobec osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi (12,7 proc.), a 7,4 proc. wobec lokatorów mieszkań spółdzielni mieszkaniowych. Najmniejszy udział stanowiły postępowania wobec lokatorów mieszkań pozostających w zasobach innych podmiotów (0,2 proc.).

Blisko 84 proc. postępowań eksmisyjnych zostało wszczętych z powodu zaległości w opłatach za mieszkanie.

Na ok. 6,5 tys. orzeczonych eksmisji 84,9 proc. dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne, 3,5 proc. – mieszkania spółdzielni mieszkaniowych i 4,6 proc. – mieszkań zajmowanych przez osoby fizyczne we wspólnotach mieszkaniowych.

ŹRÓDŁO: PAP

BRAK KOMENTARZY