Jest nowy marszałek województwa

0
277
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Olsztynie, Marcin Kuchciński.

Nowym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego został Marcin Kuchciński z Koalicji Obywatelskiej.

Nowym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego został Marcin Kuchciński, którego kandydaturę zgłosił Miron Sycz, dotychczasowy wicemarszałek województwa.

Z kolei radna Jolanta Andruszkiewicz z klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła kandydaturę radnej Bożenny Ulewicz.

Z radnego na marszałka 

W tajnym głosowaniu za kandydaturą Marcina Kuchcińskiego głosowało 19 radnych, natomiast za Bożenną Ulewicz – 11 radnych.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się do Was zwrócić już w nowej roli: roli marszałka naszego województwa – mówił marszałek Marcin Kuchciński podczas sesji. – 17 lat temu rozpoczęła się moja przygoda z samorządem, która z czasem stała się nieodłączną częścią mojego życia. Każdy, niezwykle ważny punkt tej zawodowej drogi – poczynając od Rady Miasta Olsztyna, członka zarządu województwa, a ostatnio wicemarszałka –  nauczył mnie nie tylko odpowiedzialności i sumienności, ale również cierpliwości i pokory. Wierzę, że między innymi te cechy pomogą mi w rozpoczynającym się właśnie nowym rozdziale mojego życia. Raz jeszcze chciałbym podziękować radnym sejmiku, którzy udzielili mi swojego poparcia i obdarowali tym samym dużym kredytem zaufania. Wierzę, że jest to również wyraz  pozytywnej oceny mojej dotychczasowej działalności na rzecz Warmii i Mazur, a także deklaracja na otwarty, merytoryczny dialog i współpracę. Obecna kadencja kończy się już za pół roku, ale mogę obiecać, że będzie to pracowity i dobrze wykorzystany czas. Liczę, że wspólnie podejmiemy wiele dobrych decyzji, które nie tylko umocnią pozycję naszego samorządu, ale również poprawią jakości życia mieszkanek i mieszkańców Warmii i Mazur.

Podczas sesji marszałek Kuchciński poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania pozostałych członków zarządu. Na wicemarszałków rekomendował Sylwię Jaskulską, dotychczasowego członka zarządu województwa, oraz dotychczasowego wicemarszałka Mirona Sycza.

Członkami zarządu zostali zaproponowani: Maria Bąkowska (od 2015 roku sekretarz powiatu olsztyńskiego, która w przeszłości pełniła m.in. funkcję szefowej gabinetu wojewody warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2015) oraz Bogdan Bartnicki (dotychczas dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, a w przeszłości m.in. przewodniczący Rady Gminy Ostróda i zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).

Wszyscy zaproponowani kandydaci, w wyniku tajnego głosowania radnych, utworzyli zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Dlaczego zmiany w zarządzie i sejmiku?

Wybór marszałka oraz zarządu województwa to konsekwencje wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku.

W ich wyniku dotychczasowy marszałek województwa dr Gustaw Marek Brzezin objął mandat senatora w okręgu wyborczym nr 85. Z kolei Jolanta Piotrowska, dotychczasowa członkini zarządu objęła mandat senatorski z okręgu wyborczego nr 87.

Mandat poselski w okręgu wyborczym nr 34 zdobył również Stanisław Gorczyca, dotychczasowy radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej.

Objęcie mandatu parlamentarnego automatycznie wygasza mandat radnego województwa.

– To doświadczeni samorządowcy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju naszego województwa. Przejście tych osób do senatu i sejmu nie znaczy, że przestają działać na rzecz naszego regionu, wręcz przeciwnie, teraz mają okazję walczyć o sprawy województwa na innej płaszczyźnie. Serdecznie gratuluję zdobycia mandatów do parlamentu RP, ale nie żegnamy się. Będziemy razem zabiegać o rozwój naszego województwa – mówiła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Radny z doświadczeniem

Mandat radnego województwa za Gustawa Marka Brzezina objął Stanisław Żelichowski, polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, minister odpowiedzialny za środowisko w kilku rządach RP. Za Jolantę Piotrowską mandat objęła Katarzyna Sobiech, absolwentka Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie oraz Uniwersytetu Białostockiego, dyrektorka w Piskim Domu Kultury. Zaś mandat po Stanisławie Gorczycy objęła Katarzyna Królak, specjalistka ds. zarzadzania,  zajmująca się aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

BRAK KOMENTARZY