Święto organizacji pozarządowych z regionu

0
315

Wybrano zwycięzców konkursu “Godni naśladowania”. Stało się to na dorocznym forum warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych.

Celem Forum jest spotkanie NGO z regionu i dyskusja na temat aktualnych potrzeb, wyzwań, możliwości dla sektora pozarządowego.

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania był: „Trzeci sektor – wyzwania przyszłości”.

– Hasło nawiązuje do wyzwań jakie stają przed całym naszym społeczeństwem, w tym przed jego aktywną reprezentacją – sektorem pozarządowym – mówiła podczas Forum Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa. – Żyjemy w okresie wielkich wyzwań zarówno globalnych, jak i lokalnych. Kryzys klimatyczny, pandemia, wojna w Ukrainie, Izraelu – to wszystko niesie nowe problemy i potrzeby a także myślę, że zwiększa znaczenie aktywnego sektora obywatelskiego w dzisiejszym świecie. Samorząd województwa jest odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju regionu. Aktualne kierunki rozwoju wyznaczone są w uchwalonej 18 lutego 2020 roku strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Mając na uwadze jeden z ważnych podmiotów biorących udział w tym procesie, tj. organizacje społeczeństwa obywatelskiego, których zarejestrowanych jest w regionie prawie 7,4 tys. chcę podkreślić, że w jednym z celów strategicznych dla województwa, pod nazwą „Mocne fundamenty”, zawarte są wciąż aktualne wyzwania związane z rozwojem aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców, pod wspólną nazwą: „Silny kapitał społeczny”.

Podczas wydarzenia poznaliśmy również zwycięzców konkursu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Godni Naśladowania”, który organizowany jest od 2004 roku.

Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Promuje również współpracę samorządów lokalnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, a także dialog obywatelski oraz liderów środowisk lokalnych.

– Dziękuję za Waszą działalność i gratuluję wszystkim laureatom – mówił Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa. – Powinniśmy się tylko cieszyć, że na Warmii i Mazurach jest tak wielu społeczników i organizacji pozarządowych – po prostu ludzi dobrej woli, bo to często dzięki tym inicjatywom i wysiłkom – nie boję się tego stwierdzenia – nasze województwo staje się lepsze, a co więcej – życie wielu osób w naszym województwie staje się lepsze. Każda z Państwa działalności, niezależnie od kategorii w której zostaliście nominowani jest o tyle wyjątkowa, że pozostaje często w cieniu. Nie jest to działalność bardzo medialna, nagłośniona – po prostu oddajecie część swojego czasu i serca, by wspierać innych, działać na rzecz wspólnoty i pobudzać ją do dobrej zmiany. Cieszę się, że jako samorząd województwa możemy dołożyć swoją cegiełkę i przekazywać środki dla organizacji pozarządowych. W tym roku było to ponad 6 milionów złotych. Jestem przekonany, że każda ta złotówka była wykorzystana w należyty sposób i przyniosła lokalnym społecznościom dużo dobrego. Zapewniam, że ta pomoc finansowa z naszej strony, ale również otwarty dialog będzie z naszej strony kontynuowany.

WYNIKI KONKURSU 2023:

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA
Zwycięzca: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wyróżnienia:
•    STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO
•    OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY
•    STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Dorota Limontas – statuetka i nagroda Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Wyróżnienia:
•    I Wyróżnienie specjalne – Tadeusz Bielicki
•    Wyróżnienie – Ewa Czułowska
•    Wyróżnienie – Sylwester Kasprowicz
•    Wyróżnienie – Dorota Jachimowicz

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA
Zwycięzca: Powiat Olsztyński – statuetka

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA
Zwycięzca: Rafał Lech firma LechPak, Wilamowo – statuetka

Wyróżnienie: AUCHAN Olsztyn

 

BRAK KOMENTARZY