Granty marszałkowskie dla Kół Gospodyń Wiejskich

0
342

Celem inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiślu. 

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację zadań nie mogła przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie mogło stanowić więcej niż 80 % łącznych kosztów zadań.

W ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku wpłynęło 49 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 410 tys. zł. Dofinansowano 23 zadania na łączną kwotę 200 tys. zł.

Lista zadań własnych gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku

1. Szczytno Koło Gospodyń Wiejskich w Wałach Wały „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wałach, jako wsparcie w podtrzymywaniu tradycji
i promocji produktów lokalnych” 53,50 8 000,00 zł
2. Małdyty Koło Gospodyń Wiejskich w Dziśnitach „Babiniec” Dziśnity W ludowym stroju „Babiniec”
do boju 52,00 8 000,00 zł
3. Dobre Miasto Koło Gospodyń Wiejskich w Piotraszewie Kreatywne Babki Piotraszewo Zakup tradycyjnych strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki”
z Piotraszewa 52,00 10 000,00 zł
4. Pisz Koło Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim Kociołek Szlachecki Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kociołku Szlacheckim w stroje regionalne 51,50 10 000,00 zł
5. Orzysz Koło Gospodyń Wiejskich w Szwejkówku Szwejkówko „Tradycyjnie w przyszłość” 51,00 8 000,00 zł
6. Kętrzyn Koło Gospodyń Wiejskich w Pręgowie Pręgowo Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pręgowie w sprzęt gastronomiczny w celu zorganizowania i degustacji potraw kuchni regionalnej 50,50 7 000,00 zł
7. Dywity Koło Gospodyń Wiejskich w Tuławkach ,,Tuła-wianki’’ Tuławki Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Tuławkach oraz zakup namiotu 50,50 8 136,00 zł
8. Biskupiec Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie Lipowo „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW Lipowie” 50,00 9 000,00 zł
9. Ostróda Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu Durąg Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Durągu 49,50 9 200,00 zł
10. Nowe Miasto Lubawskie Koło Gospodyń Wiejskich „Zgryźliwe Babki”
w Gryźlinach Gryźliny KGW „Zgryźliwe Babki” rozwijają kulinarnie Gryźliny 49,00 10 000,00 zł
11. Dźwierzuty Koło Gospodyń Wiejskich „Żurawinki”
w Popowej Woli Popowa Wola „Nad stajnią pieczenie pieści podniebienie.” 49,00 10 000,00 zł
12. Barciany Koło Gospodyń Wiejskich w Momajnach Momajny Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Momajnach 48,50 9 980,00 zł
13. Grodziczno Koło Gospodyń Wiejskich Mroczno Wzmocnienie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Mrocznie – zakup kuchni elektryczno – gazowej 48,50 7 566,24 zł
14. Gołdap Koło Gospodyń Wiejskich w Skoczach Skocze Skocze razem – rozwój potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Skoczach 48,50 8 000,00 zł
15. Stawiguda Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie Tomaszkowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tomaszkowie
w Gminie Stawiguda na potrzeby funkcjonowania koła gospodyń wiejskich 48,00 10 000,00 zł
16. Bartoszyce Koło Gospodyń Wiejskich w Krawczykach Krawczyki Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Krawczykach 48,00 10 000,00 zł
17. Nidzica Koło Gospodyń Wiejskich Bystre Babki Załuski Doposażenie Świetlicy Wiejskiej 48,00 10 000,00 zł
18. Kiwity Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku Klasztornym Stoczek Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej
w Stoczku, gmina Kiwity 47,50 9 994,28 zł
19. Mrągowo Koło Gospodyń Wiejskich
w Wierzbowie „WIERZBOWIANKI” Wierzbowo Zakupy umożliwiające prezentację i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich
w Wierzbowie „Wierzbowianki” 47,50 8 000,00 zł
20. Wydminy Koło Gospodyń Wiejskich w Radziach “Radzianki” Radzie „Poprawa infrastruktury społecznej wsi Radzie dzięki partnerstwu Gminy Wydminy
z Kołem Gospodyń Wiejskich Radzianki” 47,00 7 799,20 zł
21. Sorkwity Koło Gospodyń Wiejskich w Rozogach Rozogi „Zakup wyposażenia kuchennego oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rozogach” 46,50 8 000,00 zł
22. Susz Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Piotrkowo „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrkowie” 46,50 6 720,00 zł
23. Braniewo Koło Gospodyń Wiejskich PODLESIANKI Podleśne Podniesienie potencjału działalności KGW „Podlesianki” poprzez doposażenie kuchni
w świetlicy wiejskiej 46,00 6 604,28 zł

BRAK KOMENTARZY