Ełcka ulica Kolonia już po modernizacji

0
794

Ulica przed rozpoczęciem robót posiadała nawierzchnię gruntową i była całkowicie nieurządzona.

Brak było utwardzonych nawierzchni jezdni, utwardzonych ciągów pieszych oraz zjazdów. Nie było też oświetlenia ulicznego i odwodnienia.

Zakres prac obejmował m.in. budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (1,39 km) oraz ciągu pieszo-rowerowego. Przebudowano również przepusty pod koroną drogi wraz z elementami odwodnienia drogi.

Na całym odcinku drogi zaprojektowano oświetlenie uliczne w technologii LED oraz kanalizację teletechniczną – 46 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. W ramach inwestycji zaplanowano również jesienne nasadzenia 50 lip drobnolistnych.

Prace zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 2,7 mln zł.

BRAK KOMENTARZY