Dotacje na rozwój turystyki przyznane. Lista

0
231
Latem będzie można wypoczywać pod pewnymi warunkami

170 tys. zł przeznaczył samorząd województwa na dofinansowanie działań z zakresu turystyki. 

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym roku realizowany był w dwóch kategoriach.

W grupie wspartych  inicjatyw znalazły się różnorodne pomysły, dotyczące zarówno akcji internetowych i rozwijania stron internetowych, jak też bardziej tradycyjnych form promocji turystyki (znakowania szlaków turystycznych, czy publikacji turystycznych). Organizacje mogły starać się o wsparcie swoich działań lub zrealizować je w ramach powierzenia, tj. w całości sfinansować ze środków samorządu województwa. Do realizacji wybrano 11 spośród 27 ofert organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Lista wspartych projektów:
•    Interaktywny Szlak zamków gotyckich. Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”,
•    Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego Atrakcje Turystyczne. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
•    Rozbudowa wirtualnego przewodnika turystycznego Zamku  w Szymbarku: zwiększenie dostępności usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami
i dla turystów zagranicznych, promocja regionu. Fundacja Zamek Szymbark,
•    Odnowienie oznakowania  szlaku pieszego  WM-6-c  “Kopernikowskiego”. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej,
•    Szlak rowerowy “Warmińska Łynostrada” część południowa. Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Olsztynie,
•    Zabiegamy o promocję Mazur. Fundacja Dystans,
•    Teatralna Promocja Warmii i Mazur – Turystyka w sztuce zaklęta. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży  i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności,
•    Warmia i Mazury oczami blogerów – II edycja. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
•    Popularyzacja Kanału Mazurskiego jako miejsca na organizację unikalnych zawodów sportowych poprzez przeprowadzenie mistrzostw w wędkarstwie spławikowym. Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa,
•    ZLOT blogerów turystycznych na Warmii i Mazurach. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna,
•    Kajakowy patrol. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

BRAK KOMENTARZY