Dofinansowanie na kurs gwary warmińskiej

0
239

Kurs gwary warmińskiej organizowany przez MOK Olsztyn otrzymał 21 tys. zł wsparcia z programu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska”. Dzięki temu po raz pierwszy uda się zorganizować nie tylko zajęcia dla początkujących, ale także warsztaty dla zaawansowanych pt. „My tutejsi. O Warmii dla uważnych”.

Nie ustajemy w poszukiwaniach środków zewnętrznych na nasze działania kulturalne. Tym bardziej cieszymy się każdym sukcesem w tej dziedzinieogłaszają przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. I informują o pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 21 tys. zł na nowy kurs gwary warmińskiej.

Pieniądze pochodzą z programu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska”.

W ramach projektu przewidujemy kolejną edycję kursu gwary warmińskiej dla początkujących, a także po raz pierwszy warsztaty „My tutejsi. O Warmii dla uważnych” zapowiadają organizatorzy. – Będą one odpowiedzią na potrzeby adeptów poprzednich edycji kursu.

Uczestnicy będą ćwiczyć się w „warnijskiej godce”, a także poznawać historię i tradycje tego regionu. Ambicją pomysłodawców warsztatów „dla zaawansowanych” jest pogłębienie wiedzy uczestników o tematy związane z dziedzictwem kulturowym regionu oraz zachęcenie ich do eksploracji Warmii. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu, liczba miejsc będzie ograniczona.

Gwara warmińska została w 2016 roku, decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek taki rok wcześniej złożyli znawcy tej gwary i jej popularyzatorzy: historyk i regionalista prof. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz autor książek o kulturze i życiu na dawnej Warmii Edward Cyfus.

BRAK KOMENTARZY