Decyzja w sprawie lokalizacji PSZOK w Dobrym Mieście uchylona

0
865

Decyzję w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrym Mieście uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
nowy PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, planowany jest na terenie dawnej bocznicy kolejowej Warfamy z dojazdem od strony ul. Grudziądzkiej. W budżecie gminy na rok 2022 zapisano 5 mln zł na tę inwestycję, w tym uwzględniono 4 750 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma znajdować się po sąsiedzku z osiedlem “Za Miedzą 2”. Transportu odpadów do obróbki w PSZOK ma odbywać się pomiędzy domami mieszkalnymi, w pobliżu miejsc zabaw dzieci.

Skarga do SKO
Władze Dobrego Miasta w lutym wydały decyzję o ustaleniu lokalizacji PSZOK-u. Taką decyzję wydaje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Każda ze stron miała prawo odnieść się do jej zapisów, a razie zastrzeżeń zaskarżyć dokument do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. I tak się stało w przypadku dobromiejskiego PSZOK-u. Protestujący przeciw tej decyzji wskazywali, że kiedy stan wskazanych działek dojazdowych jest fatalny i głównie będzie obciążał stan istniejących dróg dojazdowych przez teren osiedla jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Dodawali, że miejsce składowania lub sortowania odpadów wskazanych przez burmistrza Dobrego Miasta, negatywnie wpłynie na samo otoczenie. Sama lokalizacja wzbudzała protesty.

Uchylona decyzja burmistrza

Skargą zajęło się już SKO. Wydało swoją decyzję. – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną  komunikacyjną i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji – czytamy w wydanym orzeczeniu.
Jakie były powody uchylenia decyzji burmistrza Dobrego Miasta? – Jest potrzeba wyjaśnień i uzupełnienia kilku spraw, których nam brakuje w przedstawionej decyzji o lokalizacji PSZOK – – informuje Kamila Wiśniewska-Hałka, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. – Dlatego sprawę skierowaliśmy do organu I instancji.
Nieoficjalnie, władze Dobrego Miasta, m.in. nie w pełni przekonywująco udokumentowały zasadność urządzenia nowego PSZOK-u

“Działania burmistrza nie dają gwarancji”
Ryszard Łańko, przewodniczący Rady Miasta Dobrego Miasta: – Dotychczasowe działania burmistrza naszego miasta nie dają gwarancji sensownego przeprowadzenia inwestycji. Tego przykładem jest właśnie sprawa PSZOK. Zabrano się do tego od drugiej strony, nie tak jak należy. To doprowadziło do niezadowolenia mieszkańców. Gdyby porządnie podejść do sprawy, to i lokalizacja dobra by się znalazł, i na pewno nie trzeba byłoby wydać tyle pieniędzy.
Nie udało nam się skontaktować z Jarosławem Kowalskim, burmistrzem Dobrego Miasta.
Grzegorz Wasilewski

BRAK KOMENTARZY