Dane do budżetów. RIO o założeniach 2017 roku

0
2214

RIO w Warszawie przypomniała najważniejsze założenia makroekonomiczne na 2017 r. Gminy powinny o nich pamiętać sporządzając swoje projekty budżetów.

W związku z trwającymi pracami nad projektami uchwał budżetowych na rok 2017 oraz uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) RIO w Warszawie przypomniała najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte przez rząd na 2017 rok.

Prognozowany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 proc. w 2016 r. oraz 3,6 proc. w 2017 r., powrót umiarkowanej inflacji w przyszłym roku. Wzrost gospodarczy oparty będzie przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:

– wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
– prognozuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,5 proc.,
– nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 proc.),
– wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
– wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

W 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1 proc.) w stosunku do 2016 r. (obecnie najniższa krajowa wynosi 1.850 zł brutto). Nowa kwota będzie stanowić 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku.

Dochody i wydatki

Projekt budżetu państwa na rok 2017, przewiduje:
– dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,
– wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,
– deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:
– dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
– wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
– deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.

Przyjęto, że w 2016 r. średni kurs złotego wyniesie 4,35 EUR/PLN, a w 2017 r. 4,29 EUR/PLN. Kształtowanie się kursu USD/PLN jest pochodną założeń przyjętych dla kursu krzyżowego EUR/USD. Przewiduje się, że w 2016 r. średni kurs złotego wyniesie 3,94 USD/PLN, a w 2017 r. 3,95 USD/PLN. Wśród wydatków przewidziano m.in. kwotę ok. 23 mld zł na realizacje programu Rodzina 500+.

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie.

mp/Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY