Będą zmiany w wynagradzaniu nauczycieli?

0
230
Będą zminy w wynagrodzeniach nauczycieli. Fot.Tomasz Mielczarski,PFRON O/Warmińsko-Mazurski

Wynagrodzenia dla nauczycieli dalej są tematem, który jest często poruszany. Teraz Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby zmian w systemie ich wynagradzania.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP podjęto decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Związek chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Polegałoby to na tym, że wynagrodzenie nauczycieli byłoby zależne od średniego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Wiązałoby się to, ze sporą podwyżką dla pracowników oświaty, ponieważ średnie przeciętne wynagrodzenie w Polsce, z roku na rok jest coraz wyższe. Dzięki temu nauczyciele nie musieliby, co roku domagać się podwyżki, ponieważ do momentu kiedy przeciętna krajowa by rosła, to ich wynagrodzenie również byłoby wyższe.

Według ZNP należy zapisać w Karcie, że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: nauczyciela stażysty – 90 proc., nauczyciela kontraktowego – 100 proc., nauczyciela mianowanego – 125 proc. i nauczyciela dyplomowanego – 155 proc. Warto zaznaczyć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4931,59 zł brutto.

Dla porównania warto podać, że od 1 września tego roku Nauczyciel kontraktowy z najwyższym stopniem wykształcenia wymienionym w rozporządzeniu (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2 862 zł. Z kolei nauczyciel mianowany z najwyższym stopniem zarobi kwotę co najmniej 3 250 zł, a dyplomowany 3 817 zł.

 

BRAK KOMENTARZY