Znamy chętnych do zaprojektowania rozbudowy drogi krajowej nr 51

0
206

Drogowcy otworzyli oferty w dwóch przetargach na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej nr 51 na odcinkach: Bartoszyce – Lidzbark Warmiński i Lidzbark Warmiński – Wichrowo.

Ofertę z najniższą ceną (3 540 801 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Bartoszyce – Lidzbark Warmiński złożyła firma Mosty Katowice. Natomiast dla odcinka Lidzbark Warmiński – Wichrowo najniższą ofertę (2 963  685 zł) złożyła firma Value Engineering z Warszawy Najdroższe oferty, o wartości odpowiednio 6 010 928,82 zł i 5 359 089,09 zł, złożyło konsorcjum firmEgis i Polgeol z Warszawy.

Kryteria oceny ofert

Komisja przetargowa oceni złożone oferty według następujących kryteriów:

·  cena – 60 proc.,

· doświadczenie zespołu projektowego – 40 proc.

Termin wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 51 wynosi 30 miesięcy dla odcinka Bartoszyce – Lidzbark Warmiński i 28 miesięcy dla odcinka Lidzbark Warmiński – Wichrowo.

 Zakres i cel zadania

Wyłonieni w przetargach wykonawcy zaprojektują rozbudowę dwóch odcinków DK51 o łącznej długości 30 km, przebudowane będą skrzyżowania, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe.

Celem rozbudowy drogi krajowej nr 51 jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawienie warunków przejazdu tranzytowego oraz lokalnego. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu warunków techniczno-użytkowych drogi, a w szczególności wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni i poprawie geometrii drogi.

BRAK KOMENTARZY