Zapadł wyrok w sprawie o znęcanie się nad niemowlęciem

0
301
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie zajął się sprawą  Patryka N., który znęcał się nad kilkumiesięcznym dzieckiem oraz spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach oskarżył Patryka N. o znęcanie się oraz usiłowanie zabójstwa niespełna 8-miesięcznego chłopca.

Sprawa dotyczy zdarzeń, do których miało dochodzić w okresie od kwietnia do 6 maja 2022 r. w Bartoszycach. Według ustaleń prokuratora, Patryk N. w tym czasie znęcał się nad nieporadnym ze względu na wiek ośmiomiesięcznym dzieckiem, synem swojej ówczesnej partnerki, z którym mieszkał.

-Oskarżony wielokrotnie stosował wobec niego przemoc fizyczną polegającą między innymi na uderzaniu dziecka, szarpaniu za ręce i nogi oraz inne części ciała, chwytaniu za tułów, mocnym ściskaniu, w wyniku czego dziecko doznało licznych obrażeń ciała, w tym złamania kości kończyn – informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Ponadto, Patryk N. został oskarżony o to, że w dniu 6 maja 2022 r. usiłował z zamiarem ewentualnym pozbawić życia ośmiomiesięcznego chłopca poprzez uderzenie go nieustalonym płaskim narzędziem. W ocenie prokuratora oskarżony zamierzonego celu nie osiągnął tylko z uwagi na szybką interwencję medyczną.

-Jednakże w wyniku takiego zachowania oskarżony spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu małoletniego pokrzywdzonego. Chłopiec doznał obrażeń głowy, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą jego życiu – dodaje Barczak.

Proces Patryka N. rozpoczął się w dniu 7 lipca 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Jawność rozprawy w tej sprawie została wyłączona w całości.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 7 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, zmieniając opis i kwalifikację prawną zarzucanych Patrykowi N. czynów, uznał oskarżonego za winnego znęcania się nad małoletnim chłopcem oraz tego, że działając z zamiarem ewentualnym spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Sąd ustalił, że oskarżony dokonał tego czynu w ten sposób, że rzucił dzieckiem o podłogę lub inny tępy przedmiot o stosunkowo płaskiej powierzchni. W rezultacie chłopiec doznał poważnych obrażeń głowy, które to stanowiły chorobę realnie zagrażającą jego życiu.

Sąd wymierzył za to Patrykowi N. karę 8 lat pozbawienia wolności oraz orzekł od niego na rzecz małoletniego pokrzywdzonego kwotę 80 tys. zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznana krzywdę.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

BRAK KOMENTARZY