Wyrok w sprawie o znęcanie się nad stadem krów

0
492

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie odwoławczej Piotra M. oskarżonego o znęcanie się nad stadem krów w jednej z miejscowości na terenie gminy Olsztynek. Sąd złagodził do 6 miesięcy karę pozbawienia wolności oraz orzekł karę roku ograniczenia wolności.

Piotr M. jako prokurent spółki W. oraz jej 100-procentowy udziałowiec był osobą odpowiedzialną za hodowlę bydła w gospodarstwie położonym w jednej z miejscowości na terenie gminy Olsztynek. Według ustaleń prokuratora, Piotr M. w okresie od grudnia 2017 r. do 7 września 2018 r. miał znęcać się nad liczącym około 240 krów stadem bydła, prowadząc hodowlę w taki sposób, który bezpośrednio zagrażał życiu i zdrowiu zwierząt. Oskarżony miał m. in. ograniczać zwierzętom bieżący dostęp do wody, nie zapewnić im właściwej opieki weterynaryjnej oraz dostarczać pokarm w nieodpowiedniej ilości, a do tego zapleśniały, wysuszony i zanieczyszczony chwastami. Zdaniem śledczych, obornik był usuwany z obory niesystematycznie, co skutkowało tym, że krowy zalegały w odchodach. Ponadto, przepędzanie krów miało odbywać się za pomocą psów oraz samochodu przy użyciu klaksona, co powodowało ich zbędne cierpienie i stres.

Zarzut znęcania się nad stadem krów z tego gospodarstwa prokurator przedstawił także Jarosławowi Z. Mężczyzna ten w nocy z 3 na 4 września 2018 r. miał zlecić i aktywnie uczestniczyć w transporcie 110 krów do innego gospodarstwa. Przy czym, w ocenie prokuratora, zwierzęta te były niezdolne do transportu z uwagi na ich skrajny stan zdrowia wynikający z niedożywienia, wychudzenia i niesprawowania nad nimi należytej opieki zdrowotnej.

Proces Piotra M. i Jarosława Z. toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.

W dniu 13 grudnia 2021 r. został ogłoszony wyrok, w którym Sąd Rejonowy uznał obu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im czynu.

W rezultacie Piotr M. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, natomiast Jarosław Z. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat próby.

Sąd orzekł wobec Piotra M. także przepadek na rzecz Skarbu Państwa 11 krów mlecznych odebranych decyzją Burmistrza Olsztynka z dnia 6 września 2018 r., a także środki karne w postaci 10-letniego zakazu posiadania bydła hodowlanego oraz 5-letniego zakazu prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem zwierząt.

Od obu oskarżonych Sąd orzekł również nawiązki w wysokości 100 tys. zł od Piotra M. oraz 10 tys. zł od Jarosława Z. na rzecz Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie.

Ponadto, Sąd orzekł wobec obu oskarżonych podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w Urzędzie Gminy w Olsztynku na tablicy ogłoszeń przez okres 6 miesięcy.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez oskarżonego Piotra M., jego obrońców oraz oskarżyciela posiłkowego – Fundację Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 25 maja 2022 r. zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji w ten sposób, że złagodził do 6 miesięcy karę pozbawienia wolności, ale dodatkowo orzekł wobec sprawcy karę roku ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie (kara mieszana). W pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd Okręgowy podając ustne motywy wskazał, że ustalenia poczynione w tej sprawie przez sąd pierwszej instancji są jak najbardziej prawidłowe, wobec czego nie budzi żadnych wątpliwości, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu.

BRAK KOMENTARZY