Wyrok w sprawie apelacji oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Olsztynie

0
410
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie zajął się apelacją wobec wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie spowodowania wypadku drogowego, w którym zginęło rodzeństwa,. 

Sprawa dotyczyła wypadku, do którego doszło wieczorem 11 listopada 2021 r. w rejonie skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Rybaki w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w wydanym w dniu 7 września 2023 r. wyroku przyjął, że Zbigniew G. umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oskarżony, kierując samochodem osobowym marki Audi A8, co najmniej trzykrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość na tym odcinku drogi, w terenie zabudowanym, poruszając się ze średnią prędkością 174 km/h.

W ocenie sądu, oskarżony tym sposobem uniemożliwił kobiecie kierującej samochodem audi A6 bezpieczne wykonanie prawidłowo rozpoczętego manewru zmiany kierunku jazdy, dokonanie przez nią oceny prędkości, z jaką z naprzeciwka poruszał się kierowany przez niego pojazd oraz ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

W rezultacie Zbigniew G. spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego z bardzo dużą siłą uderzył w bok samochodu osobowego audi A6. W następstwie tego wypadku zginęła kobieta kierująca audi A6 oraz jej pasażer, przy czym, jak ustalił Sąd, Zbigniew G. po spowodowaniu tego wypadku uciekł z miejsca zdarzenia informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał za to Zbigniewa G. na karę 11 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto, od oskarżonego na rzecz oskarżycieli posiłkowych (brata i rodziców ofiar wypadku) zostały zasądzone nawiązki w kwocie po 10 tys. zł. Oskarżony został obciążony również kosztami sądowymi

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez obydwoje obrońców oskarżonego, którzy w swoich apelacjach podnieśli szereg zarzutów, w tym błędne przyjęcie przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, że oskarżony zbiegł z miejsca zdarzenia.

W związku z tym autorzy apelacji wnieśli między innymi o zmianę wyroku poprzez wyeliminowanie z opisu czynu zachowanie oskarżonego polegające na zbiegnięciu z miejsca wypadku i orzeczenie kary oraz środków karnych łagodniejszego rodzaju.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 23 stycznia 2024 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Tym samym Sąd Odwoławczy uznał ustalenia faktyczne poczynione w tej sprawie przez Sąd Rejonowy w Olsztynie za w pełni prawidłowe.

-Sąd odwoławczy w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że oskarżony, poruszając się pojazdem z prędkością ponad 170 km/h w terenie zabudowanym, stworzył rzadko spotykane zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowymdodaje Barczak. Dlatego, w ocenie Sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości popełnionego czynu, jak również do stopnia naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozmiaru tragicznych skutków tego wypadku, w którym śmierć poniosły dwie młode osoby.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

BRAK KOMENTARZY