Współpraca z Japonią

0
2430

Wspólne projekty badawcze to cel porozumienia między olsztyńskimi instytucjami naukowymi oraz uniwersytetem w Obihiro.

Projekty badawcze, wymiana naukowców i studentów, organizacja szkoleń i seminariów – to tylko niektóre z założeń trójstronnej współpracy pomiędzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem Rolniczym i Medycyny Weterynaryjnej w Obihiro (Japonia).

Założenia wspólnych działań omówione zostały podczas wizyty jaką olsztyńska delegacja złożyła przedstawicielom japońskiej uczelni.

– Reprezentanci Olsztyna – z-ca dyrektora IRZiBŻ ds. naukowych, prof. Dariusz Skarżyński oraz prorektor ds. nauki UWM, prof. Jerzy Jaroszewski – odwiedzili najważniejsze jednostki naukowo-organizacyjne tamtejszego uniwersytetu. Odbyli również szereg rozmów z władzami i naukowcami – mówi specjalista ds. promocji i marketingu, Iwona Kieda. – W trakcie spotkań zaprezentowali także ofertę naukowo-badawczą olsztyńskiego Instytutu PAN.

Rewizyta partnerów z Obihiro oraz podpisanie umowy o współpracę odbędzie się w pierwszym kwartale 2017 roku.

BRAK KOMENTARZY