Wnuczka odebrała odznaczenie “Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”

0
1789

W ramach Międzynarodowej konferencji naukowej Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze później na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zorganizowano dzisiaj (21.06) we współpracy z Ambasadą Izraela w Polsce ceremonię pośmiertnego wręczenia medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Stefanowi i Oldze Gumieniakom. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wręczyła medal wnuczce Bohaterów, Barbarze Trepiłowskiej.

Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom. Medal przyznawany jest przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za zasługi osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia i swoich bliskich ratowały Żydów z Zagłady podczas II wojny światowej.

Ludzie uznani za „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem, w Jerozolimie.

Wyróżnienie jest przyznawane ratującym lub ich najbliższym w Izraelu lub kraju ich zamieszkania przez przedstawicieli dyplomatycznych Państwa Izrael. W ceremoniach biorą udział przedstawiciele miejscowych władz.

Ustawa o Instytucie Yad Vashem nadaje mu prawo do „nadawania honorowego obywatelstwa Państwa Izrael Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata a także pośmiertnie obywatelstwa upamiętniającego, w uznaniu dla ich czynów.” Od 2002 r. Yad Vashem wydaje Encyklopedię Sprawiedliwych, która wymienia przypadki pomocy uznane przez Yad Vashem.

Na medalu Sprawiedliwych jest wyryte żydowskie powiedzenie „Kto ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował” (Miszna, Sanhedryn 4:5).

Fotorelacja

Foto: Janusz Pająk i Przemysław Getka

BRAK KOMENTARZY