Władze Pisza zabierają się za odnowienie targowiska

0
63

W tej sprawie został rozpisany przetarg. Potencjalni wykonawcy inwestycji mogli składać swoje oferty do 10 czerwca.
Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 1,9 mln zł. Z tego 1 mln zł stanowi wparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Pisz to około 900 tys. zł.
Jednym z plusów przedsięwzięcia będzie budowa 46 zadaszonych miejsc handlowych (43 pawilony handlowe oraz 3 wiaty- przy głównych alejkach) o łącznej powierzchni około 701 m2. Poprawi to komfort pracy sprzedawców, co w rezultacie przełoży się na lepszą jakość obsługi kupujących. Z bazarowego krajobrazu zniknie wysłużona i strasząca swoim wyglądem „budka z mięsem” (witająca klientów przy wejściu od strony kładki dla pieszych). Niszczejący budynek ustąpi miejsca bardziej nowoczesnemu obiektowi. Projekt zakłada dalsze utwardzenie terenu targowiska, instalację kanalizacji deszczowej, wykonanie (od strony Parku Miejskiego) ogrodzonego parkingu dla samochodów, remont istniejącej toalety, a także montaż urządzeń sanitarno-higienicznych ogólnodostępnych (dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych), urządzenie zieleni, budowę wiaty śmietnikowej oraz elementów małej architektury (np. ławek, stojaków na rowery). Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Pisza i odwiedzających naszą gminę turystów przewiduje się zainstalowanie całodobowego monitoringu oraz oświetlenia terenu targowiska lampami solarnymi, zmniejszającymi emisję dwutlenku węgla. Oszczędność ekonomiczną zapewnią panele fotowoltaiczne, które będą zamontowane na dachu pawilonu handlowego. Inwestycja zostanie ukończona najpóźniej do końca listopada.
Targowisko powstanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. W związku z tym, wkrótce zmieni się regulamin korzystania z piskiego bazaru. Chodzi m.in. o 25% zniżkę (w stosunku do podstawowej opłaty targowej). Z rabatu skorzystają sprzedawcy produktów rolno-spożywczych (pozyskanych z uprawy roślin lub chowu zwierząt prowadzonego przez sprzedającego).

BRAK KOMENTARZY