Stwórz plakat wyborczy Mikołaja Kopernika

0
244

Zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu “Mikołaj Kopernik – mój kandydat do Parlamentu Europejskiego”. Prace przyjmowane są do połowy marca 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 16-18 lat.

Ideą inicjatywy jest promowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, zachęcanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społeczno-politycznych w Unii Europejskiej, aktywizacja społeczna młodzieży, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego czy rozwijanie zainteresowania środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie więzi z regionem.

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć plakat wyborczy Mikołaja Kopernika jako kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu 2024 roku.

Prace konkursowe zgłaszają trzyosobowe zespoły wraz z opiekunem (nauczycielem).

Miejsce składania prac konkursowych:
Prace konkursowe w wersji papierowej należy złożyć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej wraz z formularzami zgłoszeniowymi podpisanymi przez uczestników:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
lub
Przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs UE”

ŹRÓDŁO: Urząd Marszałkowski Olsztyn

BRAK KOMENTARZY