Podsumowanie rekrutacji śródrocznej na UWM

0
199

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zakończyła się rekrutacja śródroczna. Zainteresowanie ofertą studiów II stopnia było większe niż przed rokiem.

Absolwenci studiów inżynierskich ubiegający się o kontynuowanie nauki  na studiach II stopnia musieli do wtorku 13 lutego zarejestrować się w systemie IRK. Dwa dni później ogłoszono natomiast listy kwalifikacyjne. “W tym roku zainteresowanie naszą ofertą jest większe niż w zeszłym roku. Należy się z tego cieszyć. To taki dobry prognostyk na przyszłość – w kontekście problemów w całej Polsce jeżeli chodzi o rekrutację na studia II stopnia” – komentuje prof. Sławomir Przybyliński, Prorektor UWM ds. studenckich.

Uczelnia w rekrutacji śródrocznej oferowała kandydatom 19 kierunków na studiach stacjonarnych i 5 na studiach niestacjonarnych. “Myślę, że była ona skrojona na miarę. Cieszy, że uruchamiamy dwa kierunki w języku angielskim – inżynierię środowiska oraz technologię żywności i żywienie człowieka. Wiążemy z tym dosyć duże nadzieje.”

Które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem? “Na pierwszym miejscu jest informatyka (studia stacjonarne).  Na drugim – budownictwo (studia niestacjonarne). I na trzecim ex aequo – biotechnologia (studia stacjonarne) oraz geodezja i kartografia (studia stacjonarne).”

ŹRÓDŁO: UWM.Fm

BRAK KOMENTARZY