Jaka przyszłość RIO. Poseł Dziuba: RIO nie odgrywają istotnej roli dyscyplinującej względem samorządów

0
505
Każdy kto trochę interesuje się działalnością samorządu wie, że RIO w istocie nie odgrywają istotnej roli dyscyplinującej względem samorządów – ocenił Tadeusz Dziuba (PiS). Jego zdaniem RIO mogą zostać zlikwidowane.  

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji kontroli państwowej, na którym omawiano skuteczność funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych, poseł Tadeusz Dziuba wytknął izbom nieskuteczność.

„Każdy kto trochę interesuje się działalnością samorządu doskonale wie, że RIO w istocie nie odgrywają roli dyscyplinującej względem samorządów” – powiedział poseł PiS.

Cytując fragmenty informacji przygotowanej przez szefową Krajowej Rady RIO Dziuba wskazał, że Izby same to potwierdziły pisząc w jednym miejscu, że „kontrola sprawowana przez RIO ma nieocenione znaczenie dla prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej JST”, a już kilka wersów dalej, że „jednak nie spada ogólna ilość stwierdzonych błędów.”

Według Dziuby liczba nieprawidłowości „nie spada, bo RIO swojej roli weryfikacyjnej w oczekiwanym zakresie nie pełni”.

Według niego, w tej sytuacji Izbom grozi likwidacja. „Zakładając, że kierujący państwem kierują się względami racjonalnymi, jeżeli przyjąć to założenie, to prędzej czy później tą instytucję zlikwidują, skoro przez lata nie przynosi efektów. I np. te kompetencje przekażą rozbudowanej NIK – mówię przykładowo. Albo wprowadzą jakąś inną instytucję – stwierdził poseł.

Parlamentarzysta zwrócił też uwagę na zbyt duże, jego zdaniem, personalne związki między pracownikami RIO, a organami wykonawczymi i urzędnikami samorządowymi. „To nie oznacza, że to jest totalne, ale takie zjawisko występuje i państwo nad tym nie panujecie” – powiedział Dziuba, adresując wypowiedź do szefowej Krajowej Rady RIO Grażyny Wróblewskiej.

W odpowiedzi szefowa KR RIO stwierdziła, że ta ocena jest zbyt surowa i niesprawiedliwa. Odnosząc się do utrzymującej sie liczby nieprawidłowości stwierdzanych przez RIO wskazała, że wynika to ze specyfiki funkcjonowania izb i kontroli kompleksowych, które co 4 lata są przeprowadzone samorządach. „W międzyczasie następuje zmiana przepisów, zmiana pracowników i kierującego daną jednostka samorządową” – mówiła Wróblewska zwracając przy tym uwagę na niedoskonałość przepisów i częstotliwość ich zmian, które powodują trudności w stosowaniu przepisów.

Odnosząc się do uwagi o związki personalne między pracownikami RIO i JST Wróblewska powiedziała, że prawie po każdych wyborach samorządowych następuje odpływ pracowników Izb do samorządów lokalnych, w tym na stanowiska wójtów, burmistrzów i skarbników.

„Pewnie ten rok przyniesie to samo. Ale czy to oznacza, że my nie jesteśmy bezstronni w prowadzeniu czynności kontrolnych. Chyba nie. Trzeba byłoby sięgnąć do protokołów kontroli w danych jednostkach, w których taka sytuacja wystąpiła i ocenić” – mówiła szefowa KR RIO.

Regionalne izby obrachunkowe to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy między innymi nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego RIO wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

mp/pap

druk

BRAK KOMENTARZY