Gmina Stawiguda podpisała list intencyjny w sprawie realizacji projektu z Mamonowem w obwodzie kaliningradzkim

0
1811
Projekt transgarniczny zostanie złożony pod koniec tego roku

W Urzędzie Gminy w Stawigudzie podpisano list intencyjny w sprawie realizacji projektu transgranicznego z Mamonowem w obwodzie kaliningradzkim w ramach programu Polska–Rosja.

Wspólne opracowanie projektu ma potrwać do końca tego roku, a jego realizacja miałaby się rozpocząć od nowego roku. –Do pozyskania maksymalnie jest  2 mln Euromówi Irena Derdoń wójt Gminy Stawiguda. Ile faktycznie uda się zdobyć pieniędzy okaże się za kilka miesięcy. Gmina Stawiguda z pozyskanych tą drogą funduszy zamierza rozbudować Gminny Ośrodek Kultury oraz   wiejskie świetlice.

Podobne zamierzenia ma również Mamonowo. Anna Sałodkaja, pracownik administracji miasta Mamonowo jest przekonana, że współpraca między dwiema miejscowościami przyniesie oczekiwane rezultaty.- Oprócz działań typowo budowlanych związanych z modernizacją obiektów kultury chcemy zrealizować  w projekcie działania, które pozwolą  na lepsze poznanie kultury naszych sąsiadów. Dla nas jest to bardzo ważne.

W spotkaniu uczestniczył także radny Mamonowa Anton Osypienko, który chciałby, żeby udało się zorganizować festiwal kultury polsko-rosyjskiej.-Moglibyśmy go rozpoczać w Stawigudzie, a zakończyć w Mamonowie.Festiwal miałby pokazać wzajemny dorobek kulturaly i artystyczny tych dwóch miejscowości za sprawą lokalnych twórców, zespołów muzycznych, a także kulinarnych tradycji mieszkańców Polski i Rosji. Jak powiedział nam Anton Osypienko zainteresowanie tego typu projektami radnych z Mamonowa i władz samorządowych miasta  jest bardzo duże.

Fotogaleria

BRAK KOMENTARZY