Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Dobrego Miasta

0
526

GDDKiA Olsztyn wyznaczyła termin spotkania w sprawie obwodnicy Olsztyna. Celem jest m.in. zebranie opinii dotyczących proponowanych wariantów przebiegu trasy.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada br. o godz. 16 w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 6. Program spotkań obejmuje:

  • prezentację projektu,
  • przedstawienie projektowanych wariantów obwodnicy,
  • omówienie zagadnień związanych z ochroną środowiska,
  • odpowiedzi na pytania.

-Zainteresowani mieszkańcy mogą przed spotkaniem zapoznać się z inwestycją, korzystając z materiałów informacyjnych dostępnych w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, a także w elektronicznej formie na stronie internetowej https://obwodnicadobregomiasta-dk51.pl – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na mocy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, po uzyskaniu przez nią ostateczności, nieruchomości zajęte pod pas drogowy staną się na mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez wojewodę z urzędu, co oznacza, że właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby otrzymać odszkodowanie.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę.

BRAK KOMENTARZY