Sołtysi z Warmii i Mazur spotkali się w Ostródzie

0
641

Sołtysi w Polsce byli już w XIII wieku są jedną z najstarszych instytucją państwa. Obecnie w kraju jest ponad 40 tys. sołtysów, natomiast na Warmii i Mazurach – 2,5 tysiąca.

Blisko 100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności.

– To spotkanie jest okazją, by podziękować Państwu Sołtysom za ogromne zaangażowanie, jakie wkładacie w pracę na rzecz rozwoju sołectw, podkreślić jej znaczenie dla rozwoju wsi, regionu i kraju, a przede wszystkim docenić Waszą pracę i jej widoczne efekty – mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Stanowicie Państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania. Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw lokalnych społeczności, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami,  jak i władzami gminy, satysfakcji z realizacji celów, powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

W Ostródzie odbył się również panel dyskusyjny „Sołtys – Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego”. W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Cieśla (sołtys sołectwa Aniołowo od 2003 roku, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów), Beata Grzechnik (sołtys Sołectwa Wola Kamieńska od 2011 roku, od 2007 roku prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska), Grażyna Ostas (od IV kadencji sołtys sołectwa Turznica w gminie Ostróda), Tomasz Gowkielewicz (strażak z 22-letnim stażem pracy, na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim). Od marca 2019 roku pełni obowiązki sołtysa sołectwa Żegoty.

BRAK KOMENTARZY