Samorząd województwa szuka pamiątki regionu

0
266
SONY DSC
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Pamiątki powinny promować województwo, nawiązywać do jego bogactwa naturalnego i kulturowego. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 roku.
W 2024 roku konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”,
2. „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.
W pierwszej kategorii celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje miejscową kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje oraz nawiązuje do bogactwa naturalnego i kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla.
W kategorii związanej z postacią wybitnego astronoma prace konkursowe powinny odnosić się do życia i działalności Kopernika na Warmii, promować jego dokonania oraz miejsca związane z pobytem wielkiego uczonego w województwie warmińsko-mazurskim.
W konkursie mogą wziąć udział twórcy pamiątek regionalnych, pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy. Szeroki jest także wachlarz możliwości wykonania prac konkursowych. To m.in. rzeźba, płaskorzeźba, grafika (w formie wydruku), ceramika, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego i inne wypełniające cechy pamiątki regionalnej.
W pierwszym etapie konkursu w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” laureatom wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
nagroda I stopnia ̵ 4 tys. zł brutto,
nagroda II stopnia ̵ 2,5 tys. zł,
nagroda III stopnia ̵ 1,5 tys. zł.
W kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” laureatowi wybranemu przez komisję konkursową zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 4 tys. zł.
W drugim etapie konkursu, w głosowaniu internautów, zostaną przyznane w każdej kategorii główne nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł brutto każda.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia.
Prace można nadsyłać do dnia 26 kwietnia 2024 roku na adres Departamentu Turystki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub dostarczyć je osobiście do Sekretariatu Departamentu (pokój 211). Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenie złożenia pracy u Organizatora.

BRAK KOMENTARZY