20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół

0
213

Owady odpowiadają za ponad 80% zapyleń najpopularniejszych roślin uprawnych, czyli warzyw, owoców, roślin oleistych, strączkowych i paszowych.

Z reguły większość tej pracy wykonują pszczoły, a prowadzone przez nie zapylania roślin są jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna, oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele, tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

Malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół – jest jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów.
Chcąc pomagać pszczołom warto dowiedzieć się co jest dla nich obecnie największym problemem?

Powodem ich ginięcia jest nieprawidłowe i zbyt częste stosowanie środków ochrony roślin, wywołujące ich zatrucie oraz zmieniające się warunki klimatyczne. To, czego najbardziej potrzebują, to pokarm, czyli pyłek kwiatowy i nektar, w odpowiedniej ilości i jakości, oraz miejsce na gniazdo. Pokarm, przede wszystkim pyłek, musi być zróżnicowany. Potrzebne więc są różnorodne gatunki roślin. Można sadzić drzewa i krzewy (z obecności których wynikają korzyści nie tylko dla pszczół), sadzić byliny i siać rośliny jednoroczne.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego również włącza się w tego typu działania organizując konkursy pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”, czy choćby otwarte konkursy dedykowane dla organizacji pozarządowych dotyczące działań edukacyjnych w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających oraz działań zmierzających do poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów do pobudzenia wczesnowiosennego oraz zimowli.

Jednym z najważniejszych działań dla ich ochrony jest unikanie niewłaściwego stosowania pestycydów oraz nieużywanie środków ochrony roślin w godzinach lotu pszczół.

Przyczyniać się do ochrony pszczół może każdy z nas m.in. poprzez goszczenie ich w swoim ogrodzie, dbanie o środowisko naturalne, pozostawianie w ogrodzie choć części nieskoszonego trawnika, gdzie można założyć kwietną łąkę, sadzenie lub sianie roślin miododajnych o różnych terminach kwitnienia, a także niewypalanie traw ani łodyg i kwiatów zeszłorocznych – wiele gatunków owadów właśnie tam się kryje oraz ustawianie dla nich (szczególnie w słoneczne dni) miejsc z wodą, popularnie zwanych poidełkami, zawierających drobne kamyczki lub żwirek, aby owady mogły spokojnie się napić bez zagrożenia moczenia skrzydełek.

ŹRÓDŁO: Warmia i Mazury

BRAK KOMENTARZY