Rozpoczęły się zapisy do V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

0
289

Do 25 października br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą zgłaszać uczniów 7. i 8. klas do ogólnopolskiego konkursu – Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Polska i jej otoczenie międzynarodowe a wyzwania współczesnego świata”. Najlepsi zawodnicy i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, w tym cenny sprzęt multimedialny! Udział w zawodach jest bezpłatny.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski i trzyetapowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizatora konkursów i olimpiad przedmiotowych dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalanych z całej Polski (min. Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Przedsiębiorczości, która ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju).

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Na laureatów V edycji Olimpiady czekają wspaniałe nagrody, w tym wartościowy sprzęt multimedialny oraz upominki z limitowanej serii MO!WOS. W naszej Olimpiadzie doceniamy także trud i wysiłek nauczycieli włożony w przygotowania uczniów do zawodów! Atrakcyjne nagrody rzeczowe czekają także na opiekunów merytorycznych najlepszych uczniów – dodają organizatorzy.

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli  stronę internetową www.mowos.pl, na której dostępny jest regulamin oraz formularz rejestracyjny.

BRAK KOMENTARZY