Rekordowa kwota na ochronę zabytków

0
410

Dotacja może być udzielona każdemu wnioskodawcy, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie warmińsko-mazurskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. 

– Łączna kwota na dotacje w tegorocznej edycji konkursu wynosi 1,7 mln zł – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W porównaniu do ubiegłego roku została zwiększona o 200 tys. zł. W 2023 roku dofinansowanie otrzymały 42 projekty i liczę, że w najbliższych miesiącach zainteresowanie będzie jeszcze większe. Region Warmii, Mazur i Powiśla charakteryzuje się różnorodnością kulturową i etniczną. Dlatego poprzez inwestycje w obiekty, które posiadają wysoką wartość historyczną, chcemy je ocalić od zapomnienia. Naszym obowiązkiem jest bowiem ochrona zabytków i pozostawienie przyszłym pokoleniom korzyści płynących z tego bogactwa.  

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
– sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
– przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
– stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
– działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
– zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
– zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 5 stycznia i zakończy 6 lutego 2024 roku.

BRAK KOMENTARZY