Protestują przeciw komunikacyjnemu wykluczeniu regionu

0
316

Rada Powiatu w Olsztynie popiera postulaty wskazane w petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury, skierowanej do Ministra Infrastruktury, w sprawie zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej za pociągi międzywojewódzkie na odcinku Olsztyn Główny – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk, na czas trwania modernizacji linii kolejowej nr 38.

W dniu 13 marca 2022 r. rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej na odcinku Ełk – Giżycko. W następstwie modernizacji pociągi międzywojewódzkie skróciły relację do/z stacji Giżycko. Jednocześnie nie zapewniono zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Ełk – Giżycko – Ełk.

Dodatkowo, zgodnie z opublikowanym na Portalu Pasażera PKP PLK projektem rocznego rozkładu jazdy pociągów, od 4 maja 2023 r. planowane jest zamknięcie odcinka linii kolejowej Korsze – Giżycko i całkowite zakończenie obsługi odcinka linii kolejowej Olsztyn Główny – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk przez pociągi międzywojewódzkie.

Województwo Warmińsko-Mazurskie należy do najbardziej wykluczonych komunikacyjnie regionów w kraju. Brak komunikacji zastępczej w czasie planowych prac modernizacyjnych linii kolejowych jeszcze pogłębi ten stan. Negatywne skutki planowanych zmian dotkną również mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Olsztynie popiera petycję Stowarzyszenia Aktywne Mazury o zapewnienie zastępczej komunikacji autobusowej na całym modernizowanym odcinku linii kolejowej nr 38 oraz zapewnienie kursowania pociągów bądź zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Korsze – Olsztyn Główny.

BRAK KOMENTARZY