Powiaty i miasta na prawach powiatu straciły miliard z PIT

0
457

Związek Powiatów Polskich przygotował opracowanie dochodów z PIT powiatów oraz miast na prawach powiatu za I półrocze 2020 r. i porównał je z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jak piszą eksperci ZPP, “wnioski nie napawają optymizmem”.

Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi istotne źródło dochodu dla miast na prawach powiatu oraz powiatów. W całym 2019 r. dochody z PIT stanowiły w przypadku pierwszej grupy 24,5 proc. dochodu (w m.st. Warszawa 34,9 proc.), a w powiatach 20,4 proc., wynika z raportu ZPP.

Jak obliczyli eksperci organizacji, całkowita kwota spadku dochodów z PIT w miastach na prawach powiatu i w powiatach ziemskich przekroczyła w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. miliard złotych. W ujęciu procentowym oznacza to spadek o 7,37 proc.

Eksperci ZPP wskazują, że na spadek dochodów z PIT miała wpływ nie tylko sytuacja epidemiczna, ale również zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in. wprowadzone od sierpnia 2019 r. zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia.

Powyżej podano kwoty nominalne. ZPP zaznacza, że spadek realny jest dużo większy. “Korzystając z prostego narzędzia Ministerstwa Finansów (kalkulator inflacji) łatwo policzyć, że 1 zł w czerwcu 2019 r. daje 0,97 zł w czerwcu 2020 r. Pozornie wydaje się, że to niewiele. Jeżeli jednak popatrzymy na kwoty globalne 13,359 mld zł z uwzględnieniem inflacji daje 12,979 mld zł. Przypominamy w tym miejscu, że wynagrodzenia (a wraz z nimi koszty wynagrodzeń) rosną szybciej niż wskaźnik inflacji” – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu przypominają m.in. o wzroście w tym samym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę o 15,56 proc., co wpływa na koszt realizacji usług publicznych.

“Samorządy ponoszą wyższe koszty wykonywania zadań publicznych przy znaczącym spadku jednego z podstawowych źródeł dochodu” – konkludują autorzy raportu.

W odniesieniu do różnych jednostek samorządu terytorialnego, nominalny ubytek wpływów z podatku PIT w I półroczu roku 2020 do I półrocza roku 2019 wyniósł:
– w powiatach ziemskich 180 813 014 zł
– w miastach na prawach powiatu 882 526 974 zł.

Jak wyliczyli eksperci ZPP, średni spadek wpływów z podatku PIT dla statystycznego powiatu w I półroczu roku 2020 do I półrocza roku 2019 wyniósł 575 838 zł. W przypadku miast na prawach powiatu spadek ten wyniósł 13 371 621 zł.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY