Ponad 240 mln zł na Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

0
210

2860 samorządów wystąpiło o środki na pocovidowe zajęcia wspomagające dla uczniów. To jeden z czterech programów wsparcia uczniów po okresie pandemii, na które Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy w sumie ponad 240 mln zł. 

„Sport Kluby” to II etap programu „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”. Jego celem jest poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. W pierwszym etapie ponad 46 tys. nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich województw zostało przeszkolonych przez ekspertów Akademii Wychowania Fizycznego m.in. jak wzbudzać i utrzymywać wśród uczniów motywację do systematycznej aktywności fizycznej.

Przeszkoleni nauczyciele mogą teraz aplikować o środki dla szkół na II etap: „Sport Kluby”, który zakłada udział dzieci w dodatkowych oraz nieodpłatnych zajęciach sportowych. Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci mają ruszyć w sierpniu. Zapisy do Sport Klubów odbywają się przez stronę www.wfzawf.pl. Tam też nauczyciele mogą jeszcze zapisać się na szkolenia; rekrutacja trwa do końca roku szkolnego.

Na ten program MEiN przeznaczył 42 mln zł.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje też pilotażowy Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W pierwszym etapie projektu naukowcy przeprowadzą badania diagnostyczne; druga część ma charakter praktyczny, a jej celem jest zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym wychowankom MOS i MOW, nauczycielom, rodzicom i pedagogom szkolnym.

Program obejmie 1200 szkół. Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w pierwszym etapie programu specjaliści-praktycy z zakresu psychologii przygotują szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom i psychologom szkolnym wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo w całym kraju zostanie powołanych 64 Koordynatorów Wsparcia. Mają zadbać o przepływ informacji do szkół i rodziców oraz będą monitować właściwy przebieg diagnoz i szkoleń w swoich regionach.

Wartość tych działań to 15 mln zł.

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające

187 mln zł to kwota, która zostanie podzielona między samorządy na zorganizowanie zajęć wspomagających w szkołach, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Jak informuje ministerstwo, o środki na zajęcia wspomagające wystąpiło 2860 samorządów, a dodatkowe zajęcia zostaną zrealizowane w prawie 16 700 szkołach (86 proc. wszystkich szkół, które mogły przystąpić do programu).

Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności

Na początku lipca minister edukacji wraz z ministrem zdrowia ogłosił program profilaktyki krótkowzroczności u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Badania przesiewowe, poprzedzone akcją edukacyjną skierowaną do szkół w regionie, zrealizuje zespół ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Rejdaka. Obejmą one 900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół, tj. 300 uczniów z Lublina, 300 z gminy miejskiej, 300 z gminy wiejskiej z obszaru województwa lubelskiego. Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli oraz 450 rodziców dzieci objętych tym programem.

Program będzie realizowany w IV kwartale br. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł.

BRAK KOMENTARZY