Podsumowanie inwestycji na lotnisku w Szymanach

0
342
Port Lotniczy

Warmia i Mazury Sp. z o.o., firma zarządzająca lotniskiem w Szymanach, z sukcesem zakończyła trzy projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji w 2023 roku wyniosła prawie 41 mln złotych netto, z czego blisko 23 mln złotych pochodziło z funduszy unijnych.

– Traktujemy port lotniczy jako narzędzie, a nie jako spółkę, która ma przynosić zyski. Jeśli chodzi o cargo, to pomagamy naszym przedsiębiorcom, którzy mogą stąd eksportować swoje towary. Mamy też 100 hektarów terenów inwestycyjnych. Trwa inwestycja polegająca na uzbrojeniu tych terenów, a pierwsze działki są już kupione – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Lotnisko w Szymanach to okno na świat dla naszych mieszkańców i sposób na przyciągnięcie turystów oraz przedsiębiorców do naszego województwa.

W ramach tych działań, we wrześniu ubiegłego roku lotnisko Olsztyn-Mazury uruchomiło operacyjnie infrastrukturę̨ wybudowaną w ramach unijnego projektu pt. „Dostosowanie Infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury do wymogów II kategorii systemu ILS”.

Po blisko 3 latach realizacji procesów inwestycyjnych, przygotowania procedur, szkoleń́ personelu, a także certyfikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz publikacji danych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP, na lotnisku mogły odbywać́ się̨ operacje lotnicze w warunkach ograniczonej widzialności. Tym samym Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znalazł się̨ w gronie 9 polskich lotnisk cywilnych umożliwiających wykonywanie operacji lądowania, co najmniej w kategorii II systemu ILS.

Dotychczas infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań́ przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy widzialności wzdłuż̇ drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż̇ 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż̇ 200 stóp (około 60 metrów). Wysokość́ decyzji jest związana bezpośrednio z wysokością̨ podstawy, a także stopniem pokrycia nieba przez chmury. Do tej pory operacje startu mogły odbywać́ się̨ przy wartości nie niższej niż̇ 550 metrów.

Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań́ przyrządów będą̨ mogły odbywać́ się̨ przy zasięgu widzialności wzdłuż̇ drogi startowej nie mniejszym niż̇ 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż̇ 100 stóp (około 30 metrów).

W przypadku operacji startu, minimalną wartością̨ RVR umożliwiającą̨ bezpieczny start będzie 150 metrów. Możliwość́ bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w takich warunkach, znacznie ograniczyła sytuacje, w których pasażer nie mógł zrealizować́ zaplanowanej podroży oraz zminimalizowały ryzyko przekierowań́ statków powietrznych na inne lotniska. Prace związane z dostosowaniem lotniska do kategorii II były wykonywane przy czynnym operacyjnie lotnisku, co pozawalało na jego nieprzerwane funkcjonowanie. Wartość projektu netto to 16 684 143,30 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 10 578 217,61 zł.

Kolejnym ważnym projektem zakończonym w 2023 roku jest „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła.” Inwestycja podzielona została na dwie części: w ramach części I, zainstalowano 5 pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 1500 kW, natomiast w części II wybudowano farmę fotowoltaiczną oraz car-porty parkingowe wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy 950 kW. Jest to jedna z największych inwestycji tego typu na polskich lotniskach, która wpisuje się w strategię „zielonego lotniska” opartą na wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, ograniczeniu śladu węglowego oraz redukcji kosztów energii. Wartość projektu netto to 21 546 460,90 zł, w tym wsparcie środków unijnych w wysokości 9 702 893,42 zł.

Trzecim obszarem inwestycji w 2023 roku była realizacja projektu pn. „CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.” Projekt obejmował dostawę lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6×6, silnikiem wysokoprężnym, czterosuwowym o mocy ponad 700 KM i automatyczna skrzynią biegów.

Długość pojazdu to 12 metrów, a jego masa uzbrojonego w środki gaśnicze i sprzęt ratowniczy to około 38 ton. Nowy wóz strażacki pozwoli na zapewnienie 8 kategorii przeciwpożarowej, pozwalającej na obsługę większych samolotów i zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych. Wartość projektu netto to 3 949 000,00 zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 2 625 000,00 zł.

– Rok 2023 był dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury czasem intensywnego rozwoju – udało się nam sfinalizować szereg wymagających inwestycji i projektów, które zwiększyły potencjał operacyjny naszego portu, podniosły standardy bezpieczeństwa, wdrożyły ekologiczne i zrównoważone rozwiązania energetyczne. Nie byłoby to możliwe bez ogromu wysiłku i zaangażowania pracowników lotniska, ale również bez wsparciu zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki temu, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, jako kluczowy element infrastruktury naszego regionu, może rozwijać się dalej z korzyścią dla województwa i jego mieszkańców – mówi Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

BRAK KOMENTARZY