Podpisano umowę na przebudowę ostatniego odcinka na drodze nr 507 Braniewo-Pieniężno

0
4168
Od lewej: Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Miron Sycz i przedstawiciel firmy Strabag sp. z o.o. - Grzegorz Orłowski

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno.

Całkowita wartość projektu to 81,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85 proc. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym. 10 proc. środków pochodzi z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 5 proc. z budżetu państwa.

Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Umowę podpisali ze strony Województwa – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski, ze strony wykonawcy Strabag sp. z o.o. – Grzegorz Orłowski.

 — Jest to II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej 507, zamykający całość przedsięwzięcia, dzięki któremu cały, blisko 29-kilometrowy, odcinek między Braniewem i Pieniężnem przejedziemy drogą o wysokim, europejskim standardzie — powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin.Jak widać, prace na drogach wojewódzkich idą pełną parą, a wszystko to w trosce o komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

Zakres projektu obejmuje 13,880 km drogi i stanowi II etap rozbudowy drogi 507 Braniewo – Pieniężno. Początek znajduje się ok. 1 km za Wolą Lipowską, koniec stanowi skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 512 (ul. Lidzbarska w Pieniężnie). W ramach inwestycji zaplanowano też budowę obwodnicy Pieniężna oraz budowę miejsca do kontroli pojazdów ciężarowych. Projekt przewiduje też m.in.:  wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, zastosowanie elementów spowolnienia ruchu, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, przebudowę i budowę zatok postojowych, w tym budowę parkingu w Braniewie, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości.

To jest ostatni odcinek, który łączy ten ciąg, przy granicy. Droga zostanie zrobiona, według standardów, jakich w dzisiejszych czasach oczekują użytkownicy. Koszt jest znaczący, ale jest to ostatnia umowa, którą musimy podpisać, aby spełnić wszystkie wymagania unijne na tą perspektywę, więc to również zamknięcie pewnego etapu – powiedział Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 Rozpoczęcie robót zaplanowano na 16.07.2019 r., zakończenie – 2.10.2021 r.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY