Pierwsza sesja plenarna i pierwsze komisje w Komitecie Regionów

0
187

W Brukseli odbyły się inauguracyjne sesje nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Gustaw Marek Brzezin rozpoczął prace w komisjach CIVEX i NAT.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów sześć razy do roku uczestniczą w sesjach plenarnych, jednak prace toczą się również w poszczególnych komisjach.

W nowej kadencji na lata 2020-2025 marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin jest członkiem komisji CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych) oraz NAT (Komisja Zasobów Naturalnych).

 – Z uwagi na rolniczy charakter naszego regionu i jego przygraniczne położenie prace w komisjach związanych z rolnictwem i współpracą międzynarodową będą najbardziej adekwatne. Zawsze podkreślam, że wiedza prosto ze źródła i udział w bieżących pracach legislacyjnych UE to bezcenne doświadczenia – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich.

Za jego pośrednictwem reprezentanci poszczególnych regionów mają możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Od tej kadencji komitet został zmniejszony z 350 do 329 członków (27 delegacji).

Komisje stałe Europejskiego Komitetu Regionów:
– CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych
– COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
– ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
– SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury
– ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
– NAT – Komisja Zasobów Naturalnych
– CAFA – Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych

BRAK KOMENTARZY