Pieniądze na wodę i gospodarkę

0
1740
Kolejne środki dla Warmii i Mazur

 

Informacja prasowa

25 listopada 2019 roku

Pieniądze na wodę i gospodarkę

 

W poniedziałek 25 listopada zarząd województwa wybrał do dofinansowania siedem dużych projektów, dwa z zakresu gospodarowania odpadami i pięć z zakresu inkubowania przedsiębiorstw. Zatwierdził także dwa kolejne konkursy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o łącznej puli ponad  24 mln zł.

 – Przyznaliśmy kolejne transze środków unijnych na wzmocnienie regionalnej przedsiębiorczości, a także gospodarkę odpadami – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Pod koniec roku wystartują kolejne konkursy, w których priorytety są podobne – wzmocnienie gospodarcze i ochrona środowiska. Na tym posiedzeiu zarząd przyjął harmonogram naboru wniosków na rok 2020, kiedy będziemy ogłaszać już ostatnie konkursy w tej perspektywie finansowej.

 Pierwszy konkurs w ramach gospodarki wodno-ściekowej rozpocznie się 27 grudnia, a nabór wniosków potrwa do 27 stycznia 2020 roku. Do wykorzystania jest w nim blisko 17,5 mln zł na wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, zakup urządzeń i aparatury itp.

 Drugi konkurs z zakresu inteligentnej gospodarki Warmii i Mazur – profesjonalizacji usług ośrodków innowacji wystartuje 27 grudnia i potrwa do 27 stycznia 2020 roku. Jego budżet to ponad 6 mln zł, a środki są przeznaczone na działania, które przyczyniaja się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

 W ramach gospodarowania odpadami wsparcie dostanie spółka POLFER na doposażenie RIPOK w Bezledach (828 tys. zł, wartość projektu – 1,2 mln zł) i Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi na modernizację instalacji przetwarzania odpadów w Olsztynie (8,3 mln zł, wartość projektu – ponad 15 mln zł).

 W ramach inkubowania przedsiębiorstw wsparcie otrzymają:

– Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur na Iławski Inkubator Przedsiębiorczości (1,1 mln zł, wartość projektu blisko – 1,5 mln zł),

– Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na projekt „Starter WiM“ (3 mln zł, wartość projektu – 3,6 mln zł),

– Bank Żywności w Olsztynie na projekt SPEED YOUR BUSINESS (4,1 mln zł, wartość projektu – 5,8 mln zł),

– Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka na kuźnię przedsiębiorczości (4,2 mln zł, wartość projektu blisko – 5 mln zł),

– Spółka BTM INNOVATIONS na Warmińsko-Mazurski Inkubator Przedsiębiorczości (4 mln zł, wartość projektu – 5,6 mln zł).

BRAK KOMENTARZY